03 srp 2020

Inteligentní algoritmy zvyšují spolehlivost aplikace plováčkových průtokoměrů

  • Rozšíření diagnostiky přístroje podle NE107 o speciální diagnostiku aplikace
  • Detekce zablokování plováčku, pulzujícího proudění a chybné montáže po provedení údržby

Plováčkový průtokoměr H250 M40 nyní umožňuje i doplňkovou diagnostiku aplikace

Pro plováčkový průtokoměr H250 M40 je nyní k dispozici kromě diagnostiky elektroniky přístroje také doplňková diagnostika aplikace, která dále zvyšuje spolehlivost použití přístroje. Nové funkce jsou zavedeny prostřednictvím inteligentních softwarových algoritmů pro analýzu signálu magnetorezistorů.

Stávající diagnostika přístrojů podle NE107 se tedy rozšiřuje o diagnostiku specifickou pro plováčkové průtokoměry: přístroj je nyní např. schopen zjistit zablokování plováčku způsobené nečistotami v médiu nebo silně pulzujícím prouděním. Při měření kapalin se zjišťují pulzace způsobené pístovými čerpadly, při měření plynů pak kompresní kmity. Průtokoměr také signalizuje obrácenou polohu plováčku v měřicím kónusu nebo chybějící plováček po dokončení údržby nebo čištění. Signalizaci jednotlivých diagnostických funkcí je možno přiřadit závažnost prostřednictvím tříd zavedených v souladu s NAMUR NE107: od "pro informaci" nebo "mimo specifikaci" až po "poruchu" s aktivací signalizace chyby proudovým výstupem.

Tyto nové funkce nejen zvyšují spolehlivost použití přístrojů, ale pomocí příslušných nápravných opatření umožňují i optimalizaci přesnosti měření a životnosti plováčkových průtokoměrů. Výměna modulů na místě umožňuje dodatečně vybavit touto novou diagnostikou i stávající přístroje.

About KROHNE

KROHNE is a global manufacturer and provider of process instrumentation, measurement solutions and services in many industries. Founded in 1921 and headquartered in Duisburg, Germany, KROHNE has over 4,000 employees and offers extensive application knowledge and local contacts for instrumentation projects in over 100 countries. KROHNE stands for innovation and highest product quality and is one of the market leaders in process industry.

Contact

Issued by:
KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
www.krohne.com

Contact for editors:
Jörg Holtmann, PR Manager
Tel:  +49 203 301 4511
Fax: +49 203 301 105 11
eMail: j.holtmann@krohne.com