30 led 2020

Firma KROHNE jmenuje nového předsedu dozorčí rady a nové představenstvo

  • Prof. Dr. Rolf Theenhaus předává předsednictví dozorčí rady a odchází do důchodu
  • Michael Rademacher-Dubbick přebírá funkci předsedy dozorčí rady
  • Dr. Attila Bilgic (výkonný ředitel a mluvčí), Stephan Neuburger (obchodní ředitel), Ingo Wald (finanční ředitel) a Ansgar Hoffmann (ředitel prodeje) jsou členy představenstva KROHNE Group

Nový předseda dozorčí rady KROHNE Group: Michael Rademacher-Dubbick (vlevo) přebírá funkci od Prof. Dr. Rolfa Theenhause

Nové představenstvo KROHNE Group (zleva doprava): Ingo Wald (finanční ředitel), Ansgar Hoffmann (ředitel prodeje), Dr. Attila Bilgic (výkonný ředitel a mluvčí) a Stephan Neuburger (obchodní ředitel)

s platností od 1. ledna 2020, dochází ke změně předsedy dozorčí rady a obsazení představenstva KROHNE Group (Ludwig Krohne GmbH & Co. KG). Tyto změny představují generační výměnu v této rodinné firmě a záruku toho, že se bude KROHNE Group nadále úspěšně vyrovnávat se všemi nadcházejícími změnami a problémy světových trhů.

Prof. Dr. Rolf Theenhaus odchází do důchodu po téměř 40 letech na pozici předsedy dozorčí rady KROHNE Group. Dozorčí rada a všichni zaměstnanci děkují Rolfu Theenhausovi za jeho úsilí a kreativitu, se kterými neustále zaváděl a podporoval inovace a nová obchodní teritoria pro firmu KROHNE.

Michael Rademacher-Dubbick, který vedl KROHNE Group více než 25 let jako řídicí akcionář, se stává novým předsedou dozorčí rady. Tímto krokem se zvýrazňuje trvalé a těsné spojení mezi rodinou majitele a společností a jejími aktivitami.

Dr. Attila Bilgic se stává novým výkonným ředitelem a mluvčím představenstva KROHNE Group. Je členem představenstva od roku 2017 a technickým ředitelem pro KROHNE od roku 2009. Dr. Bilgic odpovídá za oblasti výzkumu a vývoje, duševního vlastnictví, výroby, řízení jakosti, marketingu a řízení výroby. Stephan Neuburger, člen Výboru ředitelů od roku 1999, bude řídit rozvoj v nových obchodních oblastech jako obchodní ředitel.

S platností od 1. ledna 2020 se nově jmenovanými členy představenstva stávají Ingo Wald a Ansgar Hoffmann. Jako finanční ředitel řídí Ingo Wald oddělení financí a lidských zdrojů. Zároveň je od roku 2006 výkonným ředitelem KROHNE Messtechnik GmbH a bude pokračovat v práci na této pozici paralelně se svými aktivitami v představenstvu KROHNE Group. Jako čtvrtý člen dozorčí rady převezme Ansgar Hoffmann odpovědnost za prodej KROHNE Group jako ředitel prodeje a bude rovněž zodpovídat za oblast IT. Ansgar Hoffmann, který přešel ke KROHNE z GEA Group, má mnohaleté zkušenosti ve vedoucích pozicích, zejména v oblasti prodeje, nejnověji jako výkonný viceprezident DACH pro východní Evropu.

O společnosti KROHNE

Společnost KROHNE je celosvětovým výrobcem a dodavatelem měřicí techniky, řešení a služeb v mnoha průmyslových odvětvích. Společnost KROHNE byla založena v roce 1921 a sídlí v německém Duisburgu, má více než 4 000 zaměstnanců a nabízí rozsáhlé znalosti aplikací a místní kontakty pro projekty v oblasti přístrojové techniky ve více než 100 zemích. Společnost KROHNE se vyznačuje neustálými inovacemi a nejvyšší kvalitou výrobků a je jedním z lídrů na trhu v oblasti měřicí techniky.

Contact

Issued by:
KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
www.krohne.com

Contact for editors:
Jörg Holtmann, PR Manager
Tel:  +49 203 301 4511
Fax: +49 203 301 105 11
eMail: j.holtmann@krohne.com