30 led 2020

Firma KROHNE jmenuje nového předsedu dozorčí rady a nové představenstvo

  • Prof. Dr. Rolf Theenhaus předává předsednictví dozorčí rady a odchází do důchodu
  • Michael Rademacher-Dubbick přebírá funkci předsedy dozorčí rady
  • Dr. Attila Bilgic (výkonný ředitel a mluvčí), Stephan Neuburger (obchodní ředitel), Ingo Wald (finanční ředitel) a Ansgar Hoffmann (ředitel prodeje) jsou členy představenstva KROHNE Group

Nový předseda dozorčí rady KROHNE Group: Michael Rademacher-Dubbick (vlevo) přebírá funkci od Prof. Dr. Rolfa Theenhause

Nové představenstvo KROHNE Group (zleva doprava): Ingo Wald (finanční ředitel), Ansgar Hoffmann (ředitel prodeje), Dr. Attila Bilgic (výkonný ředitel a mluvčí) a Stephan Neuburger (obchodní ředitel)

s platností od 1. ledna 2020, dochází ke změně předsedy dozorčí rady a obsazení představenstva KROHNE Group (Ludwig Krohne GmbH & Co. KG). Tyto změny představují generační výměnu v této rodinné firmě a záruku toho, že se bude KROHNE Group nadále úspěšně vyrovnávat se všemi nadcházejícími změnami a problémy světových trhů.

Prof. Dr. Rolf Theenhaus odchází do důchodu po téměř 40 letech na pozici předsedy dozorčí rady KROHNE Group. Dozorčí rada a všichni zaměstnanci děkují Rolfu Theenhausovi za jeho úsilí a kreativitu, se kterými neustále zaváděl a podporoval inovace a nová obchodní teritoria pro firmu KROHNE.

Michael Rademacher-Dubbick, který vedl KROHNE Group více než 25 let jako řídicí akcionář, se stává novým předsedou dozorčí rady. Tímto krokem se zvýrazňuje trvalé a těsné spojení mezi rodinou majitele a společností a jejími aktivitami.

Dr. Attila Bilgic se stává novým výkonným ředitelem a mluvčím představenstva KROHNE Group. Je členem představenstva od roku 2017 a technickým ředitelem pro KROHNE od roku 2009. Dr. Bilgic odpovídá za oblasti výzkumu a vývoje, duševního vlastnictví, výroby, řízení jakosti, marketingu a řízení výroby. Stephan Neuburger, člen Výboru ředitelů od roku 1999, bude řídit rozvoj v nových obchodních oblastech jako obchodní ředitel.

S platností od 1. ledna 2020 se nově jmenovanými členy představenstva stávají Ingo Wald a Ansgar Hoffmann. Jako finanční ředitel řídí Ingo Wald oddělení financí a lidských zdrojů. Zároveň je od roku 2006 výkonným ředitelem KROHNE Messtechnik GmbH a bude pokračovat v práci na této pozici paralelně se svými aktivitami v představenstvu KROHNE Group. Jako čtvrtý člen dozorčí rady převezme Ansgar Hoffmann odpovědnost za prodej KROHNE Group jako ředitel prodeje a bude rovněž zodpovídat za oblast IT. Ansgar Hoffmann, který přešel ke KROHNE z GEA Group, má mnohaleté zkušenosti ve vedoucích pozicích, zejména v oblasti prodeje, nejnověji jako výkonný viceprezident DACH pro východní Evropu.

About KROHNE

KROHNE is a global manufacturer and provider of process instrumentation, measurement solutions and services in many industries. Founded in 1921 and headquartered in Duisburg, Germany, KROHNE has over 4,000 employees and offers extensive application knowledge and local contacts for instrumentation projects in over 100 countries. KROHNE stands for innovation and highest product quality and is one of the market leaders in process industry.

Contact

Issued by:
KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
www.krohne.com

Contact for editors:
Jörg Holtmann, PR Manager
Tel:  +49 203 301 4511
Fax: +49 203 301 105 11
eMail: j.holtmann@krohne.com