12 pro 2019

Nové přírůstky řady hladinoměrů OPTIFLEX

  • Čtyři nové vedené radarové (TDR) hladinoměry určené pro určité oblasti aplikací, včetně hygienických, v nebezpečných prostorech, za vysokých teplot/tlaků nebo s funkční bezpečností
  • Dynamická kompenzace plynné fáze (DGC) u souosých senzorů: přesné měření v aplikacích, kde se může měnit složení plynu nad hladinou kapaliny
  • Výstup 2vodičový 4…20 mA HART 7, různé varianty snímačů a těsnicích systémů, kompaktní nebo oddělené provedení

OPTIFLEX

Řada vedených radarových hladinoměrů OPTIFLEX určených pro aplikace v různých průmyslových odvětvích

Firma KROHNE představuje čtyři nové přírůstky do rodiny vedených radarových (TDR) hladinoměrů. Každý přístroj je určen pro určitou oblast aplikace v chemii, ropném a plynárenském průmyslu, energetice, hornictví, hutnictví, farmacii nebo potravinářském průmyslu.

OPTIFLEX 3200 je určen především pro aplikace s hygienickými požadavky ve farmacii, potravinářském a nápojovém průmyslu. Má hygienické provedení odolávající procesům CIP/SIP pro měření výšky hladiny a rozhraní kapalin v malých nádržích při teplotách do +150°C / +302°F a tlacích do 40 barg / 580 psig. Nevadí mu kondenzace, přítomnost pěny ani páry, v měřicím rozsahu 0,6…4 m / 1,97…13,12 ft měří s přesností ±2 mm / ±0,08¨.

OPTIFLEX 6200 je určen k měření pevných látek ve formě granulátu nebo prášku v chemickém průmyslu, zemědělství, potravinářství, hornictví a hutnictví. Používá se v silech s výškou až 40 m / 131 ft a měří s přesností ±2 mm / ±0,08". Jeho konstrukce odolává velkým trakčním zatížením a provozním podmínkám do +200°C / +392°F; 40 barg / 580 psig, nevadí mu prašné okolní prostředí ani usazeniny nebo nánosy na snímači.

OPTIFLEX 7200 je vhodný zejména pro aplikace v chemickém, ropném a plynárenském průmyslu a měří výšku hladiny a rozhraní kapalin v procesních a skladovacích nádržích s přesností ±2 mm / ±0,08¨. Dodává se s mnoha variantami snímačů pro měřené vzdálenosti až 60 m / 197 ft a relativní permitivity od 1,3 (1,1 v režimu TBF), a může měřit i agresivní média při teplotách do +250°C / +482°F a tlacích max. 100 barg / 1450 psig.

OPTIFLEX 8200 má podobné vlastnosti a může být vybaven dvojitým keramickým těsnicím systémem pro kapaliny při teplotách až +315°C / +599°F a tlacích až 320 barg / 4641 psig. Oba hladinoměry používají pro souosé senzory algoritmus Dynamické kompenzace plynné fáze (DGC, připravuje se), umožňující přesné měření v aplikacích, kde se mění složení plynu nad hladinou kapaliny, např. v parních kotlích, a to bez zvětšení mrtvé vzdálenosti.

Všechny čtyři nové hladinoměry mají 2vodičový výstup 4…20 mA s komunikací HART 7, na přání pak i druhý výstup (proudový nebo reléový), a hodiny reálného času pro záznam událostí. Byly vyvinuty v souladu s požadavky na SIL2/3 podle IEC 61508 pro systémy související s bezpečností a jsou schváleny pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu. Společnými prvky jsou rovněž rychlospojka a kompaktní nebo oddělené (ve vzdálenosti až 100 m / 328 ft) provedení převodníku s krytem z hliníku nebo korozivzdorné oceli. Všechny přístroje mají krytí IP66, IP68 a NEMA 4X/6P.

Portfolio vedených radarových (TDR) hladinoměrů firmy KROHNE doplňují cenově přístupný OPTIFLEX 1100 pro základní aplikace při měření kapalin a POWERFLEX 2200 pro kapaliny v jaderném průmyslu.

HART je registrovanou ochrannou známkou FieldComm Group

O společnosti KROHNE

Společnost KROHNE je celosvětovým výrobcem a dodavatelem měřicí techniky, řešení a služeb v mnoha průmyslových odvětvích. Společnost KROHNE byla založena v roce 1921 a sídlí v německém Duisburgu, má více než 4 000 zaměstnanců a nabízí rozsáhlé znalosti aplikací a místní kontakty pro projekty v oblasti přístrojové techniky ve více než 100 zemích. Společnost KROHNE se vyznačuje neustálými inovacemi a nejvyšší kvalitou výrobků a je jedním z lídrů na trhu v oblasti měřicí techniky.

Contact

Issued by:
KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
www.krohne.com

Contact for editors:
Jörg Holtmann, PR Manager
Tel:  +49 203 301 4511
Fax: +49 203 301 105 11
eMail: j.holtmann@krohne.com