12 pro 2019

Nové přírůstky řady hladinoměrů OPTIFLEX

  • Čtyři nové vedené radarové (TDR) hladinoměry určené pro určité oblasti aplikací, včetně hygienických, v nebezpečných prostorech, za vysokých teplot/tlaků nebo s funkční bezpečností
  • Dynamická kompenzace plynné fáze (DGC) u souosých senzorů: přesné měření v aplikacích, kde se může měnit složení plynu nad hladinou kapaliny
  • Výstup 2vodičový 4…20 mA HART 7, různé varianty snímačů a těsnicích systémů, kompaktní nebo oddělené provedení

OPTIFLEX

Řada vedených radarových hladinoměrů OPTIFLEX určených pro aplikace v různých průmyslových odvětvích

Firma KROHNE představuje čtyři nové přírůstky do rodiny vedených radarových (TDR) hladinoměrů. Každý přístroj je určen pro určitou oblast aplikace v chemii, ropném a plynárenském průmyslu, energetice, hornictví, hutnictví, farmacii nebo potravinářském průmyslu.

OPTIFLEX 3200 je určen především pro aplikace s hygienickými požadavky ve farmacii, potravinářském a nápojovém průmyslu. Má hygienické provedení odolávající procesům CIP/SIP pro měření výšky hladiny a rozhraní kapalin v malých nádržích při teplotách do +150°C / +302°F a tlacích do 40 barg / 580 psig. Nevadí mu kondenzace, přítomnost pěny ani páry, v měřicím rozsahu 0,6…4 m / 1,97…13,12 ft měří s přesností ±2 mm / ±0,08¨.

OPTIFLEX 6200 je určen k měření pevných látek ve formě granulátu nebo prášku v chemickém průmyslu, zemědělství, potravinářství, hornictví a hutnictví. Používá se v silech s výškou až 40 m / 131 ft a měří s přesností ±2 mm / ±0,08". Jeho konstrukce odolává velkým trakčním zatížením a provozním podmínkám do +200°C / +392°F; 40 barg / 580 psig, nevadí mu prašné okolní prostředí ani usazeniny nebo nánosy na snímači.

OPTIFLEX 7200 je vhodný zejména pro aplikace v chemickém, ropném a plynárenském průmyslu a měří výšku hladiny a rozhraní kapalin v procesních a skladovacích nádržích s přesností ±2 mm / ±0,08¨. Dodává se s mnoha variantami snímačů pro měřené vzdálenosti až 60 m / 197 ft a relativní permitivity od 1,3 (1,1 v režimu TBF), a může měřit i agresivní média při teplotách do +250°C / +482°F a tlacích max. 100 barg / 1450 psig.

OPTIFLEX 8200 má podobné vlastnosti a může být vybaven dvojitým keramickým těsnicím systémem pro kapaliny při teplotách až +315°C / +599°F a tlacích až 320 barg / 4641 psig. Oba hladinoměry používají pro souosé senzory algoritmus Dynamické kompenzace plynné fáze (DGC, připravuje se), umožňující přesné měření v aplikacích, kde se mění složení plynu nad hladinou kapaliny, např. v parních kotlích, a to bez zvětšení mrtvé vzdálenosti.

Všechny čtyři nové hladinoměry mají 2vodičový výstup 4…20 mA s komunikací HART 7, na přání pak i druhý výstup (proudový nebo reléový), a hodiny reálného času pro záznam událostí. Byly vyvinuty v souladu s požadavky na SIL2/3 podle IEC 61508 pro systémy související s bezpečností a jsou schváleny pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu. Společnými prvky jsou rovněž rychlospojka a kompaktní nebo oddělené (ve vzdálenosti až 100 m / 328 ft) provedení převodníku s krytem z hliníku nebo korozivzdorné oceli. Všechny přístroje mají krytí IP66, IP68 a NEMA 4X/6P.

Portfolio vedených radarových (TDR) hladinoměrů firmy KROHNE doplňují cenově přístupný OPTIFLEX 1100 pro základní aplikace při měření kapalin a POWERFLEX 2200 pro kapaliny v jaderném průmyslu.

HART je registrovanou ochrannou známkou FieldComm Group

About KROHNE

KROHNE is a global manufacturer and provider of process instrumentation, measurement solutions and services in many industries. Founded in 1921 and headquartered in Duisburg, Germany, KROHNE has over 4,000 employees and offers extensive application knowledge and local contacts for instrumentation projects in over 100 countries. KROHNE stands for innovation and highest product quality and is one of the market leaders in process industry.

Contact

Issued by:
KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
www.krohne.com

Contact for editors:
Jörg Holtmann, PR Manager
Tel:  +49 203 301 4511
Fax: +49 203 301 105 11
eMail: j.holtmann@krohne.com