Vážení zákazníci,

Komunikační technologie se stávají stále komplexnějšími, od polní instrumentace až po nejvyšší úroveň řízení. Zároveň neustále roste poptávka po měření a zaznamenávání fyzikálních veličin jako je průtok, výška hladiny, teplota, tlak a analytické parametry. V této souvislosti se nejdůležitějším požadavkem stává absolutní spolehlivost měřených hodnot. To znamená, že měřicí přístroj musí vždy poskytovat spolehlivé hodnoty, a to i v případě, že na něj působí rušivé vlivy - například změny rychlostního profilu nebo bubliny plynu v kapalině, a především musí zaručovat prakticky 100%-ní bezpečnost proti poruše.

“Measure the facts“ (měřit fakta) znamená nejen spolehlivé měření standardních provozních veličin - dokonce i za mimořádně obtížných podmínek - ale také jasnou a přesnou diagnostiku procesu až po materiálové složení měřeného média. Obojí totiž významně přispívá ke zlepšení řízení a kontroly všech procesů a umožňuje výrazné zvýšení efektivity a výkonnosti výroby.

Abychom mohli toto vše garantovat, zabývá se více než 400 inženýrů firmy KROHNE po celém světě výzkumem perspektivních technologií, které v budoucnu umožní další vývoj a zdokonalení měření. Jsme rodinná firma a bereme naši odpovědnost velmi vážně. Máme trvalé zastoupení ve více než 130 zemích světa a zaměstnáváme více než 3700 pracovníků, abychom pro Vás zajistili špičkové moderní výrobky z jednoho zdroje a technická řešení připravená na míru Vašim potřebám v oblasti měření, a to v současnosti i v budoucnosti.

Michael Rademacher-Dubbick            Stephan Neuburger              Dr. Attila Bilgic

CEO Stephan Neuburger at ACHEMA 2018