Potravinářský průmysl

Optimalizace hygienických procesů pomocí klíčových technologií

Naše specializovaná divize pro potraviny & nápoje má globální tým specialistů a správců firemních účtů, kteří se starají o Vaše potřeby. Instrumentaci pro potravinářství dodáváme již více než 20 let, a za tu dobu jsme získali dostatek zkušeností a aplikačního know-how, které implementujeme při výrobě měřicích přístrojů a systémů.

Buttermilk cartons on a conveyer belt in a dairy production facility

Naše portfolio pro procesy při výrobě potravin & nápojů zahrnuje výrobky pro měření průtoku, výšky hladiny, tlaku a teploty, a také analyzátory pro hygienické i podpůrné aplikace. Přístroje pro hygienické aplikace splňují nařízení EC 1935/2004 a FDA a jsou schváleny podle EHEDG a 3A. Nabízíme průtokoměry pro kapaliny s nízkou vodivostí a kapaliny obsahující plyn, objemové a hmotnostní průtokoměry pro plnicí stroje a bezkontaktní hladinoměry pro kapaliny i sypké látky, které pracují i v prašném prostředí bez nutnosti proplachování. Pro všechny přístroje je k dispozici velký výběr hygienických provozních připojení.

Firma KROHNE nabízí měřicí přístroje a komplety pro téměř všechny výrobní procesy v potravinářském a nápojovém průmyslu, např. pro výrobu piva, pečiva & moučníků, másla & sýrů, čokolády, ovocných & zeleninových šťáv, obilovin, zmrzliny, čerstvého mléka a smetany, palmového oleje, krmiv pro domácí zvířata, nealkoholických nápojů & minerálních vod a cukru.

Výrobky pro potravinářský průmysl

Výběr z našeho portfolia výrobků:

Řešení pro potravinářský průmysl

Kontaktujte nás, abyste získali podrobné informace o tom, co nabízíme. Zde jsou některé podněty:

Pro procesní aplikace:

 • Technologie EGM™ (Entrained Gas Management) pro naši řadu OPTIMASS: průtokoměry pokračují v měření i při proměnlivém obsahu plynu, např. zachyceného vzduchu, a komplexních podmínkách proudění. Tato technologie umožňuje převést výrobu v dávkách na plynulý proces, např. nahrazením tenzometrických vah hmotnostními průtokoměry, které spolehlivě měří hmotnost, hustotuy a koncentraci i provzdušněných nebo napěněných médií bez přerušení provozu, např. syrového mléka, zmrzliny, těsta, sirupu, rajského protlaku, špenátového protlaku, margarínu, majonézy
 • Bezprostřední analýza složení, např. obsahu tuku v mléce
 • Díky průběžnému měření teploty nedochází k nadměrnému použití chladicího média, např. při chlazení masa

Příklady podpůrných aplikací:

 • Kontrola procesů CIP a SIP
 • Měření páry, horké vody, stlačeného vzduchu, zemního plynu, (termálního) oleje a chladicích kapalin
 • Měření celkového a čistého množství tepla předaného horkou vodou nebo parou s hodnotou přímo na výstupu
 • Kontrola množství vzduchu nasávaného kompresorem nebo spotřeby hořáků
 • Měření množství tepla podle Směrnice MID MI-004, podpora systémů managementu hospodaření s energií podle ISO 50001

Služby pro potravinářský průmysl

Tým naší průmyslové divize poskytuje technické konzultace a vypracovává koncepce servisu a údržby pro provozy libovolné velkosti. Rovněž Vám můžeme pomoci s následujícími problémy:

 • Ověření na místě (ověření kalibrace vč. dokumentace)
 • Kalibrace a metrologické služby
 • Užitečné nástroje pro návrh přístrojů 

Příklady aplikací v potravinářském průmyslu

Procesy

Prozkoumejte naše dílčí průmyslové procesy a naše doporučené výrobky, řešení a služby:

Globální průmyslová divize KROHNE Food & Beverage

Naše globální průmyslová divize se sídlem v německém Duisburgu je určena pro zákazníky působící v potravinářském a nápojovém průmyslu. Instrumentaci pro toto odvětví dodáváme již více než 20 let, a za tu dobu jsme získali dostatek zkušeností a aplikačního know-how, které implementujeme při výrobě měřicích přístrojů a řešení. Naše nabídka sahá od základní procesní instrumentace po kompletní uživatelské systémy a od konzultací v průběhu projektové fáze až po uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy na místě. Díky pobočkám v téměř 100 zemích se místní podpora Vašeho projektu obvykle nachází nedaleko. To platí v případě, že pro aplikaci budou použity standardní přístroje, stejně jako v případě, že aplikace bude vyžadovat uživatelské řešení na míru se speciální diagnostikou.

Global Industry Division Logo KROHNE Food & Beverage

KROHNE Food & Beverage

Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg
Germany

Email: foodandbeverage@krohne.com