Procesy CIP v potravinářském & nápojovém průmyslu

Pravidelné čištění bez demontáže

Většina procesů při průmyslovém zpracování potravin vyžaduje pravidelné čištění bez demontáže zařízení (CIP = čištění na místě), aby se odstranily zbytky z předchozích procesů a aby se nádrže a potrubí sanitovaly. V závislosti na konkrétním vyráběném produktu může čištění zahrnovat vyplachování vodou, roztokem louhu, opět vodou, roztokem kyseliny a pak znovu čistou vodou. Obvykle se kapaliny používají v procesu CIP opakovaně, a proto se po použití opět skladují v samostatných nádržích.

Firma KROHNE nabízí přístroje přesně přizpůsobené těmto úkonům. Robustní a mimořádně rychlé senzory vodivosti a pH mohou identifikovat různé kapaliny v nádržích a potrubích, a zajistit tak správné skladování opakovaně používaných kapalin. Kompaktní vedené radarové (TDR) hladinoměry se dodávají s různými typy hygienických připojení a umožňují měření ve velmi malých a kompaktních nádržích s koncentrovanými kapalinami. Magneticko-indukční průtokoměry OPTIFLUX poskytují přesné výsledky měření umožňující určení objemu čisticího roztoku. Všechny přístroje mají certifikaci EHEDG a 3-A a splňují požadavky FDA a nařízení EC 1935 / 2004.

Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • S rychlými snímači teploty pro přesné oddělení médií
  • Kompaktní přístroj pro potrubí malých světlostí
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
Požadavky na toto měřicí místo
  • Kontrola jakosti
Požadavky na toto měřicí místo
  • S rychlými snímači teploty pro přesné oddělení médií
Požadavky na toto měřicí místo
  • Malá mrtvá vzdálenost
Požadavky na toto měřicí místo
  • Řízení procesů
e-mail
Kontakt