Řešení pro měření průtoku

Měřicí tratě v rámech, řídicí systémy, zařízení pro analyzátory

  • Inženýrská řešení pro procesní a fakturační měření průtoku
  • Od měřicích kompletů pro redundantní odběr vzorků a kalibrátory
  • Speciální řešení pro měření vlhkého plynu a vícefázových médií
Souprava v rámu pro fakturační měření zemního plynu s ultrazvukovým průtokoměrem ALTOSONIC V12 v závodě firmy KROHNE