Vzorkovací a analyzátorové komplety

Měření parametrů výrobku, obsahu vody a výhřevnosti

  • Plně automatizovaná analytická zařízení pro měření řady různých parametrů
  • Vzorkování v potrubí, v rychlé smyčce (bez nebo s tryskovým mícháním) a přenosná zařízení
  • Kompletně smontované, nastavené a vyzkoušené před expedicí
KROHNE designed analyser and sampling system