OPTISYS SLM 2100

Optický komplet pro měření sedimentačního profilu a spojité sledování výšky kalového mraku

 • Integrovaná elektronika s výstupem 2 x 4…20 mA, 3 relé a mezními spínači
 • 3 režimy měření: profil, výška rozhraní voda-kal/plovoucího kalu, sledování koncentrace; možnost automatické změny režimu
 • 0,1…30 g/l; max. 10 m
 • Na přání automatické oplachování senzoru, snížení nároků na údržbu

OPTISYS SLM 2100 – standardní provedení

OPTISYS SLM 2100 – standardní provedení

OPTISYS SLM 2100 je komplet pro měření koncentrace kalu, umožňující vytvoření sedimentačního profilu a sledování výšky kalového mraku a rozvířeného kalu. Pomocí optického senzoru, který prochází celou nádrží až ke dnu, přístroj detekuje všechny fáze usazování kalu a poskytuje přesné hodnoty koncentrace a odpovídající výšky hladiny. Tímto způsobem je rovněž možno spojitě sledovat zvolenou koncentraci (např. kalového mraku) a tak trvale monitorovat určitou "zónu" (například pro řízení čerpadel při odčerpávání kalu). Pro optimální sledování procesů je možno režim automaticky měnit, v mezičase je možno provádět zjišťování sedimentačního profilu. Na rozdíl od ultrazvukových měřičů koncentrace kalu nedochází k násobným odrazům od stěn nádrže ani k útlumu signálu v rozvířeném nebo plovoucím kalu, které jinak mohou negativně ovlivnit měřené hodnoty.

Charakteristika výrobku

 • Přesné měření nezávislé na barvě kalu až do hloubky 10 m
 • Měření není narušeno částicemi plovoucího ani rozvířeného kalu
 • Zabudované otápění a větrání pro regulaci teploty elektroniky
 • Odolný senzor a kryt přístroje z korozivzdorné oceli
 • Krytí IP55 s nátěrem práškovou barvou pro venkovní instalace
 • Minimální údržba díky oplachování senzoru a kabelu po každém měřicím cyklu (dodáváno na přání)
 • Automatická změna režimu pro doplňkové snímání profilu a optimální sledování procesu
 • Stejná koncepce ovládání a servisu jako u průtokoměrů a hladinoměrů KROHNE (GDC)

Typické aplikace

Měření vody a odpadních vod, těžba nerostů a rud, energetika:

 • Sledování a optimalizace procesů usazování
 • Automatické odčerpávání usazovacích nádrží
 • Automatická extrakce kalu
 • Prevence vyplavení kalu
 • Měření koncentrace kalu v usazovacích, dosazovacích a zahušťovacích nádržích
 • Měření v nádržích s hlušinou

Příklady aplikací

Odkazy