OPTISYS TUR 1060

Optický komplet pro měření zákalu zejména v pitné vodě

 • 4vodičový, 4…20 mA, 2 relé pro signalizaci, nebo komunikace Modbus přes RS485; integrovaný záznamník
 • Pro spojité měření v obtoku
 • 0…100/1000 NTU/FNU; max. +50°C; 7 bar
 • Měření rozptýleného infračerveného světla pod úhlem 90° (ISO 7027) nebo bílého světla (US EPA 180.1)

OPTISYS TUR 1060 – Standard version

Turbidity measuring system OPTISYS TUR 1060 – Standard version

OPTISYS TUR 1060 je komplet pro měření zákalu s efektivní kalibrací v kyvetě a s automatickým čištěním ultrazvukem. Díky optimalizovanému systému měření v kyvetě má velmi rychlou odezvu. Senzor využívá metodu měření rozptýleného světla pod úhlem 90°, měřicí optika tedy není v přímém kontaktu s měřeným vzorkem a nevyžaduje tak častou údržbu.

Tento komplet pro měření nízkých hodnot zákalu splňuje všechny požadavky platných norem a nařízení pro měření ve vodárenství a při čištění odpadních vod. Integrovaný záznamník dat umožňuje ukládání měřených hodnot a kalibračních dat. Měřené hodnoty je možno stáhnout přes rozhraní USB. Kromě toho lze nahrát kalibrační data přes USB a změnit tak měřicí rozsah.

Charakteristika výrobku

 • Rychlá odezva díky malému měřenému objemu
 • Lepší obsluha díky snadno ovladatelné klávesnici
 • Nastavitelný interval pro ukládání dat (1…60 min.), paměť pro měřené hodnoty a kalibrační data za 1 rok
 • Rozhraní USB pro snadný přenost údajů
 • Jednoduchá kalibrace v kyvetě s opakovaně použitelnými kalibračními vzorky
 • Integrovaná škrticí svorka usnadňuje údržbu
 • Nastavení optimálního protitlaku integrovaným ventilem zabraňuje vytváření bublin
 • Automatické čištění ultrazvukem zabraňuje vytváření usazenin

Typické aplikace

Vodní hospodářství

 • Sledování kvality pitné vody v čerpacích stanicích
 • Kontrola funkce filtrů
 • Řízení procesů při úpravě vody
 • Sledování povolených limitních hodnot
 • Demineralizace
 • Kontrola kvality vody v distribučních sítích

Příklady aplikací