Panel pro analýzu vody

Nové

Víceparametrový měřicí komplet pro sledování kvality vody

 • Možnost volby měření různých parametrů: rozpuštěného kyslíku, zákalu, pH/ORP, vodivosti
 • Instalace na kompaktních analytických modulech: všechny měřené hodnoty na jednom místě
 • Kompletně sestavené a zapojené pro snadnou montáž v obtoku

Panel pro analýzu vody

Panel pro analýzu vody

Panel pro analýzu vody je víceparametrový měřicí komplet pro aplikace při úpravě vody. Skládá se z jednotlivých modulů, které je možno kombinovat pro měření rozpuštěného kyslíku, zákalu, vodivosti, pH a ORP. V závislosti na požadavcích tak může být měřicí komplet provozován jako kompletní řešení nebo jen s vybranými moduly umožňujícími nastavení různých typů senzorů. To umožňuje velkou flexibilitu na základě potřeb konkrétní aplikace. Předem sestavený a zapojený analytický panel usnadňuje instalaci zařízení a jeho rychlé uvedení do provozu. Díky tomu se značně snižuje náročnost a úsilí potřebné k instalaci ve srovnání s instalací jednotlivých měřicích míst.

Charakteristika výrobku

 • Spojité sledování parametrů vody v jednom měřicím místě
 • Výběr analytických parametrů podle potřeb aplikace
 • Možnost nastavení všech typů senzorů pro maximální přizpůsobení
 • Jednoduchá a ekonomická instalace
 • Předem vše sestavené a zapojené, rychlé uvedení do provozu
 • S panelem z PVC nebo korozivzdorné oceli

Typické aplikace

Vodní hospodářství

 • Sledování kvality pitné vody v čerpacích stanicích
 • Monitorování filtrů
 • Řízení procesů při úpravě vody Kontrola mezních hodnot
 • Demineralizace
 • Kontrola kvality vody před dodávkou do v distribuční sítě

Varianty výrobku

Analytical module for turbidity measurement with stainless steel panel

Analytický modul pro měření zákalu

 • Analytický panel s kompletem pro měření zákalu OPTISYS TUR 1060
 • Měření rozptýleného infračerveného světla pod úhlem 90° (ISO 7027) nebo bílého světla (US EPA 180.1): 0…100 NTU/FNU
 • Výstup: 4…20 mA, 2 relé pro signalizaci nebo Modbus přes RS485; integrovaný záznamník dat
Analytical module for dissolved oxygen or inductive conductivity measurement with stainless steel panel

Analytický modul pro měření rozpuštěného kyslíku nebo induktivní vodivosti

 • Analytický panel s převodníkem a průtočným adaptérem pro měření rozpuštěného kyslíku nebo vodivosti (konduktivní)
 • Optické měření kyslíku: 0…20 mg/l
 • Měření induktivní vodivosti (bez elektrod, s teplotní kompenzací): 1…2000 mS/cm
 • Výstup: 3 x 4…20 mA, 3 relé (mechanická)
Analytický modul pro měření pH, ORP a konduktivní vodivosti s panelem z nebo korozivzdorné oceli

Analytický modul pro měření pH, ORP a konduktivní vodivosti

 • Analytický panel s převodníkem a měřicími celami pro měření až dvou různých parametrů současně
 • pH: 0…14; Redox: -1500…+1500 mV;
  Vodivost (konduktivní): 1…2000 µS/cm nebo 0,1…20 mS/cm
 • Výstup: 3 x 4…20 mA, 3 relé (mechanická)

Související výrobky

OPTISENS PH 8100

Potenciometrický senzor pH pro měření chemikálií, průmyslových odpadních vod a médií s nízkou vodivostí (>2 μS/cm)

 • Pro použití s převodníkem analytických veličin
 • Provozní připojení: PG13,5
 • 0…14 pH; max. +130°C; 10 bar
 • Skleněný senzor se 2 otevřenými membránami a snímačem Pt100 pro teplotní kompenzaci

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTISENS PH 8300

Potenciometrický senzor pH pro měření odpadní, povrchové a surové vody

 • Pro použití s převodníkem analytických veličin
 • Provozní připojení: PG13,5
 • 0…14 pH; max. +70°C; 10 bar
 • Skleněný senzor s membránou z PTFE, na přání se snímačem Pt100 pro teplotní kompenzaci

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTISENS PH 8500

Potenciometrický senzor pH pro měření pitné vody

 • Pro použití s převodníkem analytických veličin
 • Provozní připojení: PG13,5
 • 0…14 pH; max. +70°C; 2 bar
 • Skleněný senzor s keramickou membránou, na přání se snímačem Pt100 pro teplotní kompenzaci

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTISENS ORP 8500

Potenciometrický senzor redox potenciálu (ORP) pro měření vody a odpadních vod

 • Pro použití s převodníkem analytických veličin
 • Provozní připojení: PG13,5
 • -1500…+1500 mV; max. +70°C; 2 bar
 • Skleněný senzor s platinovou elektrodou a keramickou membránou

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTISENS IND 1000

Senzor induktivní vodivosti pro aplikace ve vodním hospodářství, ČOV a chemickém průmyslu

 • Pro použití s převodníkem analytických veličin
 • Provozní připojení: vnitřní závit G1½ nebo ponorné provedení
 • 1…2000 mS/cm; max. +100°C
 • Senzor vodivosti bez elektrod se snímačem Pt1000 pro teplotní kompenzaci

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTISENS ODO 2000

Optický senzor rozpuštěného kyslíku pro vodní hospodářství a čistírny odpadních vod

 • Pro použití s převodníkem analytických veličin
 • Pro ponoření nebo zasunutí do potrubí
 • 0…20 mg/l; max +50°C; 6 bar
 • Robustní senzor z PVC, dodávaný s čisticí tryskou (jen ponorné provedení)

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTISYS TUR 1060

Optický komplet pro měření zákalu zejména v pitné vodě

 • 4vodičový, 4…20 mA, 2 relé pro signalizaci, nebo komunikace Modbus přes RS485; integrovaný záznamník
 • Pro spojité měření v obtoku
 • 0…100/1000 NTU/FNU; max. +50°C; 7 bar
 • Měření rozptýleného infračerveného světla pod úhlem 90° (ISO 7027) nebo bílého světla (US EPA 180.1)

Zobrazit podrobnosti o výrobku

Průtočná cela SENSOFIT FLOW 2000

Průtočný adaptér pro vodní hospodářství a nakládání s odpadními vodami

 • Pro montáž senzorů pro měření obsahu rozpuštěného kyslíku a zákalu OPTISENS ODO a TUR 2000 (provedení do potrubí))
 • Připojení senzoru: převlečná matice; provozní připojení: hadicové koncovky
 • Pro měření malých průtoku vzorků
 • Max. +50°C a 6 bar

Zobrazit podrobnosti o výrobku

MAC 100

Převodník analytických veličin pro měření kapalin se senzory řady OPTISENS.

 • Výstup: 3 x 4…20 mA, 3 relé (mechanická)
 • Vstup: max. 2 x ze senzoru, 2 x teplota
 • -15…+55°C (prostředí)
 • Robustní kryt pro montáž na zeď

Zobrazit podrobnosti o výrobku