SHD 200

Nové

Řídicí jednotka pro zařízení s výstupem 4…20 mA/HART®

 • Druhý výstup 4…20 mA pro libovolnou proměnnou HART®
 • 2 nastavitelná relé pro stavový výstup, výstražnou signalizaci nebo mezní spínač
 • 5 LED diod pro signalizaci stavu podle NAMUR NE 107
 • Stránky měřených hodnot s uživatelským nastavením pro signály 4…20 mA a HART® vč. grafických trendů a přehledu

SHD 200 - provedení s plastovým krytem

SHD 200 v plastovém provedení

SHD 200 je modul pro řízení a sledování provozních parametrů v různých průmyslových aplikacích. Je vhodný pro připojení ke všem přístrojům napájeným po smyčce s výstupem 4…20 mA a/nebo komunikací HART®. SHD 200 umožňuje rozšíření funkce běžného displeje přístroje. Disponuje stránkami měřených hodnot s uživatelským nastavením až pro 4 různé proměnné, umožňující podrobné sledování procesů (vč. přehledu dat a grafického zobrazení trendu).

Pro lepší řízení procesů je jednotka vybavena dvěma relé nastavitelnými jako stavový výstup, mezní spínač nebo pro výstražnou signalizaci, a také druhým proudovým výstupem pro libovolnou proměnnou HART® (např. hodnotu teploty při měření pH a vodivosti). Po připojení k ručnímu komunikátoru HART® poskytuje SHD 200 přístup ke všem funkcím senzoru včetně kalibrace.

Charakteristika výrobku

 • 2vodičové zařízení napájené po smyčce
 • Úplný přístup ke všem funkcím senzoru vč. kalibrace po připojení ručního komunikátoru HART®
 • Mapování libovolné proměnné HART pomocí druhého proudového výstupu
 • Výstrahy: signalizace libovolné možné poruchy zařízení (např. výpadek komunikace HART®)
 • Robustní plastový kryt (IP66/67)
 • Různé jazyk pro ovládání
 • Pro montáž na zeď

Typické aplikace

Základní aplikace

 • Řízení procesů a sledování různých parametrů, např. hodnot pH/ORP, vodivosti, výšky hladiny, tlaku a teploty přenášených po smyčce 4…20 mA a/nebo protokolem HART®

Farmacie, biologické vědy

 • Funkce výstrahy pro měření vodivosti přečištěné nebo injekční vody (WFI): řízení procesu pro měření vodivosti v souladu s požadavky USP (United States Pharmacopeia), Kapitoly <645> ("Water Conductivity (vodivost vody)")

Příklady aplikací