Snímač hmotnostního průtokoměru pro měření velkých průtoků

 • Velké světlosti pro měření velkých průtoků kapalin a kapalných plynů (i v obchodním styku)
 • Měřicí trubice z korozivzdorné oceli (vyhovuje NACE)
 • Varianta z materiálu Super Duplex umožňuje provoz až do maximálního tlaku 180 barg

Přestože byl původně OPTIMASS 2000 vyvinut pro náročné požadavky fakturačního měření při těžbě a přepravě ropy a ropných produktů, hodí se velmi dobře pro měření velkých průtoků i v řadě dalších aplikací. Varianta z materiálu Super Duplex (UNS S32750) umožňuje provoz až do maximálního tlaku 180 barg.

OPTIMASS 2000 je výkonný přístroj vhodný pro měření velkých průtoků ropy a benzínu a dále médií jako melasa, sirup nebo suroviny pro chemickou výrobu.

V kombinaci s výkonným převodníkem MFC 300 poskytuje OPTIMASS 2000 přesné měření objemu, hmotnosti, hustoty a koncentrace.

Charakteristika

 • Moderní konstrukční řešení dvojité měřicí trubice o velké světlosti, umožňuje měřit velké průtoky
 • Snadné vyprazdňování a čištění
 • Na přání s otápěním
 • Vysoká přesnost pro měření v obchodním styku
 • Optimalizovaný rozdělovač průtoku, minimální tlaková ztráta
 • Modulární koncepce, elektroniku a snímač lze snadno vyměnit
 • Varianta z materiálu Super Duplex pro provozní tlaky až 180 barg
 • Vnější tlakuvzdorné pouzdro do 150 barg

Průmyslová odvětví

 • Těžba ropy a plynu
 • Čistírny odpadních vod
 • Chemie
 • Výroba papíru a celulózy
 • Potravinářství
 • Farmacie
 • Úprava pitné vody

Aplikace

 • Nakládka a vykládka velkých množství
 • Fakturační měření objemu a hmotnosti
 • Měření velkých objemů
 • Měření v ropovodech a produktovodech