Magneticko-indukční průtokoměr pro částečně zaplněná potrubí

TIDALFLUX 2300 F
 • Měření v částečně zaplněných potrubích až do DN1600 / 64"
 • Patentované bezkontaktní měření výšky hladiny
 • Měření je možné od 10% zaplněného průřezu
 • Snímač a převodník se schválením pro provoz v nebezpečných prostorech v zóně 1

Snímač TIDALFLUX 2000 s integrovaným bezkontaktním kapacitním systémem měření výšky hladiny slouží k přesnému měření průtoku v částečně zaplněných potrubích.

TIDALFLUX měří spolehlivě při zaplnění 10% až 100% průřezu snímače. Snímače výšky hladiny jsou integrovány ve výstelce a nejsou v kontaktu s měřenou kapalinou, proto nemohou být znečištěny např. tukem plovoucím na hladině měřeného média.

Charakteristika

 • Pro měření čisté i odpadní vody v částečně zaplněných potrubích
 • Velký rozsah jmenovitých světlostí až do DN1600 / 64"
 • Výborná odolnost vůči abrazi a chemikáliím
 • Měření je možné od 10% do 100% zaplněného průřezu
 • Elektrody pro měření průtoku jsou pod úrovní 10% zaplnění, proto nehrozí jejich znečištění tukem nebo olejem na hladině vody
 • Kompletní kalibrace ve výrobním závodě - kalibrace na místě není potřebná

Průmyslová odvětví

 • Vodní hospodářství
 • Odpadní vody

Aplikace

 • Pro částečně zaplněná potrubí, náhrada drahých násosek
 • Vodní hospodářství, odpadní vody
 • Povrchové vody
 • Biologické a chemické čištění odpadní vody