Magneticko-indukční vodoměr napájený z baterie

Vodoměr WATERFLUX 3070
 • Napájení z baterie, s velmi nízkou spotřebou energie, pro vzdálené lokality
 • Snadná montáž, nevyžaduje rovné úseky před a za snímačem
 • Integrované snímače tlaku a teploty

IFC 070 je bateriový převodník magneticko-indukčního vodoměru určený pro snímače WATERFLUX 3000. Je ideální pro měření ve vzdálených vodárenských lokalitách, kde napájení není k dispozici nebo hrozí jeho časté výpadky.

Předností vodoměru WATERFLUX 3070 je jeho unikátní konstrukce výkonných budicích cívek a měřicí trubice s obdélníkovým průřezem.

Budicí cívky vytvářejí silnější a homogennější magnetické pole, díky čemuž se zlepší odstup signálu od šumu. Měření pak nezávisí na rychlostním profilu a je velmi stabilní. Výsledkem je spolehlivé a přesné měření.

Díky unikátní konstrukci snímače WATERFLUX se zúženou měřicí trubicí obdélníkového průřezu, ve které dochází k optimalizaci střední rychlosti proudění a rychlostního profilu, se významně snižuje vliv přídavných chyb a narušení rychlostního profilu. Vodoměr může být umístěn přímo za kolenem nebo redukcí potrubí bez rovných úseků před a za snímačem. Významné snížení požadovaných rovných úseků znamená menší rozměry šachtice, ve které je průtokoměr umístěn.

Dalším významným přínosem obdélníkového průřezu měřicí trubice je velmi nízká spotřeba energie. Díky tomu dosahuje životnost baterií až 15 let při použití dvou interních baterií a až 20 let při použití externího modulu s bateriemi.

Na přání může mít uživatel kromě průtoku k dispozici i informace o tlaku a teplotě v potrubí, pokud je průtokoměr WATERFLUX dodán s integrovanými snímači tlaku a teploty. Hodnoty tlaku a teploty je možno zobrazit na displeji převodníku IFC 070. Kromě toho lze překročení nastavených mezí tlaku a/nebo teploty signalizovat prostřednictvím stavového výstupu.

Charakteristika

 • Samostatný vodoměr s životností baterií až 15 let
 • Výsledkem použití unikátního obdélníkového průřezu měřicí trubice je stabilní měření malých průtoků, vynikající odstup signálu od šumu a velmi nízký příkon
 • Velké měřicí rozpětí. Vysoká přesnost při špičkových odběrech během dne i při malých průtocích v noci
 • Certifikace podle OIML R49 třída 1 & 2 a MID - Dodatek MI-001
 • Na přání ověření podle Dodatku MID MI-001 pro vodoměry (Moduly B a D)
 • Nepotřebuje rovné úseky před a za snímačem při umístění např. za kolenem nebo redukcí (certifikace MID / OIML R49)
 • Montáž v libovolné poloze
 • Měření v obou směrech
 • Možnost provozu v šachticích, které jsou zaplavovány (krytí snímače IP68 / NEMA 6P)
 • Speciální nátěr pro montáž do výkopu. Není nutno umístit snímač do šachtice
 • Výstelka z materiálu Rilsan®, schválená pro měření pitné vody
 • Zemnicí (referenční elektroda). Zemnicí kroužky nejsou potřebné
 • Dlouhodobá spolehlivost, minimální nároky na údržbu. Žádné pohybující se součásti, opotřebení ani překážky v měřicí trubici
 • Na přání s modulem GSM a data loggerem KGA 42 pro dálkový přenos dat

Průmyslová odvětví

 • Odběr a vypouštění vod
 • Vodárenské distribuční sítě
 • Měření v občanské výstavbě
 • Měření v obchodním styku
 • Zavlažování
 • Odvodňování

Aplikace

 • Měření pitné vody
 • Měření surové vody a vody pro zavlažování
 • Kontrola čerpadel a studní
 • Monitorování distribučních sítí
 • Detekce úniku z potrubí
 • Fakturační měření spotřeby vody