Průtokoměry

Kompletní portfolio pro měření objemového průtoku, hmotnostního průtoku, hustoty a koncentrace

  • Velký výběr měřicích principů
  • Pro kapaliny, páru, plyny
  • Od základních až po náročné procesní aplikace, měření v obchodním styku (CT), hygienické aplikace a bezpečnostní přístrojové systémy (SIS)
A collection of flowmeters from KROHNE