OPTIMASS 6400

Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro náročné aplikace

 • Vysoká přesnost (±0,05%), pro média za kryogenních i vysokých teplot (-200…+400°C); odolný vůči výskytu plynné fáze
 • Stanovená měřidla: OIML R117, R137, MI-005, MI-002; API, AGA; hygienické certifikáty
 • Příruby: DN10…300 / 12…12", max. PN 160 / ASME Cl 1500
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET
 • Technologická ikona pro EGM Entrained Gas Management

OPTIMASS 6400 C — kompaktní provedení s přírubami

Coriolisův hmotnostní průtokoměr OPTIMASS 6400 C — kompaktní provedení s přírubami

OPTIMASS 6400 je standardní výkonný Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro procesní aplikace v průmyslu. Díky dvěma zahnutým trubicím dosahuje vynikajícího výkonu a velké přesnosti měření v rozmanitých aplikacích: od řízení procesů v (petro)chemickém průmyslu po měření koncentrace při výrobě potravin a nápojů, fakturační měření při plnění chemikálií nebo při přepravě ropy a zemního plynu. Díky špičkovému provedení je OPTIMASS 6400 také optimálním přístrojem pro kryogenní média jako zkapalněný zemní plyn (LNG) s teplotami od -200°C / -328°F i pro aplikace za vysokých provozních teplot (až 400°C / 752°F) nebo tlaků (až 200 barg / 2900 psig).

OPTIMASS 6400 je pro měření kapalin vybaven funkcí Entrained Gas Management (EGMTM), která zaručuje stabilní a spolehlivé měření kapalin s obsahem plynné fáze až 100%. Tak tento Coriolisův hmotnostní průtokoměr umožňuje spojité a nepřerušené měření objemového průtoku, hmotnosti, hustoty a teploty i za obtížných provozních podmínek při proudění 2fázových médií. Přístroj má různé typy schválení pro nebezpečné prostory a je vhodný pro použití v Bezpečnostních přístrojových systémech (SIL2/3). Dodává se s rozsáhlou diagnostikou (NE 107) a různými variantami digitální komunikace.

Charakteristika výrobku

 • Provedení se dvěma zahnutými trubicemi
 • Entrained Gas Management (EGMTM): měření se nepřeruší ani při obsahu plynné fáze až 100%
 • Rychlé, zcela digitální zpracování signálu
 • Integrované měření teploty
 • Optimalizovaný rozdělovač průtoku pro minimální tlakovou ztrátu
 • Velmi přesné měření hmotnostního a objemového průtoku a hustoty kapalin a plynů (na přání ±0,05% z m. h.)
 • Nejvyšší třída přesnosti 0,3 pro měření v obchodním styku
 • Rozsáhlá diagnostika snímače a měřeného procesu (vč. NE 107)
 • Tři různé materiály snímače (vč. korozivzdorné oceli Duplex a slitiny 22)
 • Mnoho variant (topný plášť, bezpečnostní zátky atd.)
 • Samovolné vyprazdňování při montáži ve svislé poloze
 • Měření není ovlivněno způsobem montáže a změnami provozních podmínek
 • Ověření funkce průtokoměru na místě pomocí servisního modulu OPTICHECK

Typické aplikace

Základní aplikace

 • Kapaliny s přechodným výskytem plynné fáze
 • Kryogenní nebo vysoké teploty (-200...+400°C / -328...+752°F)
 • Plyny při nadkritických teplotách
 • Měření v obchodním styku (CT)

Chemický a jiný zpracovatelský průmysl

 • Měření hustoty a koncentrace
 • Měření vstupních surovin
 • Výroba směsí a dávkování v reaktorech
 • Krakování uhlovodíků

Těžba a přeprava ropy a plynu

 • Měřicí soupravy v rámech, měření velkých množství, produktovody
 • Měření hustoty v obtoku
 • Zkapalněný zemní plyn (LNG)
 • Měření vstupních surovin
 • Měření hustoty v potrubí
 • Měření vícefázových médií při průzkumu a těžbě ropy a plynu

Potravinářský průmysl

 • Dávkování, plnění, výroba směsí
 • Měření hmotnostního průtoku zmrzliny a mléka (např. na vstupu syrového mléka)
 • Měření průtoku, hustoty, relativní hmotnosti v pivovarnictví
 • Dávkování chmelového extraktu
 • Měření obsahu cukru ve stupních Brix, hustoty a průtoku ovocných šťáv
 • Dávkování přírodních olejů, tuků, zeleniny (např. špenátu) apod.
 • Sycení CO2 při výrobě nealkoholických nápojů

Farmaceutický průmysl

 • Dávkování, plnění, výroba směsí
 • Extrakce rozpouštědly

Námořní přeprava zboží

 • Zásobníky paliva, měření spotřeby paliva

Výroba papíru a celulózy

 • Přísady, bělicí činidla a barviva
 • Krystalizující, tuhnoucí a kryogenní média

Centrum stahování

 • Prospekty a návody
 • Letáky a brožury
 • Certifikáty a schválení
 • Software a ovladače
Zobrazit soubory ke stažení pro OPTIMASS 6000