OPTIFLUX 5300

Magneticko-indukční průtokoměr pro náročné aplikace, fakturační měření a zkušebny

 • Vysoká přesnost (±0,15%), s keramickou měřicí trubicí pro agresivní a abrazivní kapaliny (≤70% pevných částic) do +180°C
 • Fakturační měření: OIML R117, MI-005, Schválení typu pro ČR
 • Přírubový: DN15…300 / ½…12", max. PN40 / ASME Cl 300; mezipřírubový: DN2,5...100 / ⅒...4"
 • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET
 • Ikona/Logo pro Odolnost keramiky

OPTIFLUX 5300 C — kompaktní provedení s přírubami

Magneticko-indukční průtokoměr OPTIFLUX 5300 C — kompaktní provedení s přírubami

OPTIFLUX 5300 je magneticko-indukční průtokoměr s keramickou měřicí trubicí pro velmi agresivní a abrazivní kapaliny a média s vysokým obsahem pevných částic (až 70%). Tento špičkový indukční průtokoměr je obzvláště vhodný pro procesní aplikace v chemickém průmyslu a při těžbě a zpracování nerostů a hornin. Jelikož je materiál snímače v souladu s požadavky FDA a směrnice EC1935/2004, může být OPTIFLUX 5300 použit i pro hygienické aplikace. S nejistotou měření jen ±0,15% (±1 mm/s) patří k nejpřesnějším magneticko-indukčním průtokoměrům na trhu. Proto přední metrologické instituce používají OPTIFLUX 5300 jako svůj etalon.

Díky unikátní kombinaci materiálového provedení (tvrdost výstelky, povrchová úprava), mechanické pevnosti a odolnosti vůči korozi a teplotním rázům OPTIFLUX 5300 předčí všechny indukční průtokoměry s tradiční výstelkou. Patentovaná varianta s uzemněním "virtuální referencí" umožňuje měření bez zemnicích kroužků, což může významně snížit pořizovací náklady na měřicí místo. Průtokoměr se dodává s přírubami nebo v úsporném mezipřírubovém provedení. Obě provedení odolávají vakuu a vyrábějí se v souladu se Směrnicí pro tlaková zařízení. OPTIFLUX 5300 je také schválen pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu. Dodává se s různými variantami digitální komunikace. Pomocí servisního modulu OPTICHECK lze provést kompletní verifikaci průtokoměru v místě instalace bez přerušení měřeného procesu.

Charakteristika výrobku

 • Obousměrné měření průtoku ve velkém dynamickém rozsahu (měřicí rozpětí 1000:1)
 • Jeden z nejpřesnějších indukčních průtokoměrů na trhu: chyba měření jen ±0,15% / ±1 mm/s z měřené hodnoty
 • Etalon pro mezinárodní metrologické instituce
 • Na přání s patentovanou metodou uzemnění "virtuální referencí": není potřeba používat zemnicí kroužky
 • Odolává velmi abrazivním a agresivním kapalinám
 • Rozsáhlá diagnostika průtokoměru a měřeného procesu (vč. NE 107)
 • Výstelka z prvotřídní keramiky, zcela odolný vůči vakuu
 • Zatavené cermetové nebo platinové elektrody
 • První indukční průtokoměr s keramickou měřicí trubicí vyrobený v souladu se Směrnicí pro tlaková zařízení
 • Odolný vůči korozi a teplotním rázům
 • Dodáván v přírubovém a mezipřírubovém provedení
 • Žádné pohybující se části, opotřebení ani tlaková ztráta
 • Ověření funkce průtokoměru na místě pomocí servisního modulu OPTICHECK

Typické aplikace

Základní aplikace

 • Velmi náročné aplikace při měření čistých, agresivních nebo abrazivních kapalin
 • Měření pro fakturační a daňové účely (stanovená měřidla)
 • Aplikace vyžadující použití velmi přesného indukčního průtokoměru
 • Pro média s nízkou vodivostí (>1 μS/cm)
 • Měření kapalin s vysokým obsahem pevných částic (až 70%)

Chemický a jiný zpracovatelský průmysl

 • Velmi přesné objemové dávkování aditiv
 • Chemická injektáž
 • Výroba organických a anorganických sloučenin
 • Výroba a zpracování žíravých a agresivních chemikálií (kyselin, hydroxidů)

Těžba a úprava nerostů a rud

 • Nehomogenní a abrazivní suspenze s jemnými částicemi (obsahem pevných částic)
 • Přívodní potrubí k hydrocyklonu

Potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl

 • Dávkování a výroba směsí vodivých kapalin
 • Procesy SIP/CIP

Čištění odpadních vod

 • Husté kaly a suspenze
 • Dávkování flokulantů a srážecích činidel

Výroba papíru a celulózy

 • Chemicky agresivní média obsahující vlákna

Jiné

 • Použití jako etalon ve zkušebnách při kalibraci

Příslušenství k tomuto výrobku

OPTICHECK Master

Kapesní modul pro podrobnou kontrolu přístrojů, ověření a uvedení do provozu

 • Kontrola funkce a ověření (stupeň 0, 1, 2) na místě bez přerušení měřeného procesu
 • Pohodlné uvedení přístrojů do provozu, např. kalibrace nuly
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTICHECK DTM

DTM pro rozšířenou verifikaci přístroje a uvedení do provozu

 • Použití s libovolnou aplikací FDT frame z velínu nebo na místě
 • Rozšířené ověření (stupeň 0, 1) bez přerušení procesu
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

Zobrazit podrobnosti o výrobku

Příklady aplikací

Související výrobky

IFC 300

Převodník signálu pro kombinaci s magneticko-indukčními snímači průtoku OPTIFLUX a WATERFLUX

 • Kompaktní a oddělené provedení na konzolu, na zeď nebo do rámu
 • S rozsáhlou diagnostikou pro náročné aplikace (NE 107)
 • 4vodičový, 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET atd.

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIFLUX 5000

Magneticko-indukční snímač průtoku pro kombinaci s převodníky signálu IFC 100 a IFC 300.

 • Volný průřez měřicí trubice bez omezení a překážek
 • Rozměry připojení: DN2,5…300 / ⅒…120"
 • Materiál měřicí trubice: keramika

Zobrazit podrobnosti o výrobku

Odkazy