TIDALFLUX 2300

Magneticko-indukční průtokoměr pro měření v částečně zaplněných potrubích

 • S integrovaným kapacitním měřením výšky hladiny pro přesné měření průtoku vody a odpadních vod (výška zaplnění potrubí ≥10%)
 • Přesná (±1%) a ekonomická alternativa k měřicím systémům pro otevřené kanály
 • Příruby: DN200…1600 / 8…64"
 • 3 x 4…20 mA, pulzní, HART®, Modbus, PROFINET

TIDALFLUX 2300 F

Magneticko-indukční průtokoměr TIDALFLUX 2300 F

TIDALFLUX 2300 je magneticko-indukční průtokoměr s patentovaným kapacitním měřením výšky hladiny pro částečně zaplněná potrubí (do DN1600 / 64”). Je to ideální přístroj pro měření průtoku komunálních nebo průmyslových odpadních vod v gravitačních potrubích. Tento indukční průtokoměr je však vhodný i pro měření vypouštěné solanky vznikající např. při těžbě nerostů nebo při injektáži vrtů. Na rozdíl od systémů pro měření v otevřených kanálech (normalizované žlaby, přelivy apod.) průtokoměr umožňuje měření v uzavřených potrubích bez vytváření překážek, s mnohem vyšší přesností a za nižší celkovou pořizovací cenu.

Měřicí trubice průtokoměru TIDALFLUX 2300 má polyuretanovou (PUR) výstelku odolnou vůči abrazi a chemikáliím. Na jejím hladkém povrchu se nevytvářejí nánosy tuku ani usazeniny, takže přístroj není nutno pravidelně čistit. Pro přímé uložení do země bez šachtice nebo měřicí místa, která jsou často zaplavována, může být snímač dodán v provedení s krytím IP68 / NEMA 6P. Vzhledem k častému výskytu hořlavého sirovodíku (H2S) při měření odpadních vod je průtokoměr schválen pro použití v zóně 1 podle ATEX / IECEx. TIDALFLUX 2300 má rozsáhlou integrovanou diagnostiku. Pomocí servisního modulu OPTICHECK lze provést kompletní verifikaci průtokoměru v místě instalace bez přerušení měřeného procesu.

Charakteristika výrobku

 • Obousměrné měření průtoku ve velkém dynamickém rozsahu
 • Měření v uzavřených potrubích, patentované bezkontaktní měření výšky hladiny
 • Pro odpadní vody a kaly v gravitačních a kanalizačních potrubích
 • Výstelka z PUR odolná vůči abrazi a chemikáliím
 • Chyba měření: ±1% z měřené hodnoty
 • Elektrody nejsou v kontaktu s plovoucími nečistotami
 • Na přání varianta pro přímé uložení do země nebo zaplavované šachtice (IP68)
 • Standardní kalibrace ve výrobním závodě, kalibrace na místě není potřebná
 • Rozsáhlá diagnostika průtokoměru a měřeného procesu (vč. požadavků NE 107)
 • Také pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu (zóna 1)
 • Ověření funkce průtokoměru na místě pomocí servisního modulu OPTICHECK

Typické aplikace

Základní aplikace

 • Měření čisté a odpadní vody v částečně zaplněných a gravitačních potrubích
 • Cenově přístupná náhrada drahých násosek

Vodní hospodářství, čištění odpadních vod

 • Povrchové vody
 • Biologické a chemické odpadní vody
 • Jednotná nebo oddílná kanalizace
 • Kombinované kanalizační přepady
 • Přepadové potrubí na dešťovou vodu
 • Retenční jímky na dešťovou vodu
 • Odpadní voda přitékající do čistíren odpadních vod
 • Vyčištěná voda z čistíren odpadních vod
 • Vypouštění do povrchových vod

Chemický a jiný zpracovatelský průmysl

 • Jímání a čištění průmyslových odpadních vod, vratná voda
 • Regulace a kontrola chladicí vody

Příslušenství k tomuto výrobku

OPTICHECK Master

Kapesní modul pro podrobnou kontrolu přístrojů, ověření a uvedení do provozu

 • Kontrola funkce a ověření (stupeň 0, 1, 2) na místě bez přerušení měřeného procesu
 • Pohodlné uvedení přístrojů do provozu, např. kalibrace nuly
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTICHECK DTM

DTM pro rozšířenou verifikaci přístroje a uvedení do provozu

 • Použití s libovolnou aplikací FDT frame z velínu nebo na místě
 • Rozšířené ověření (stupeň 0, 1) bez přerušení procesu
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

Zobrazit podrobnosti o výrobku

Příklady aplikací

Související výrobky

IFC 300

Převodník signálu pro kombinaci s magneticko-indukčními snímači průtoku OPTIFLUX a WATERFLUX

 • Kompaktní a oddělené provedení na konzolu, na zeď nebo do rámu
 • S rozsáhlou diagnostikou pro náročné aplikace (NE 107)
 • 4vodičový, 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET atd.

Zobrazit podrobnosti o výrobku

TIDALFLUX 2000

Magneticko-indukční snímač průtoku pro kombinaci s převodníkem signálu IFC 300

 • Volný průřez měřicí trubice s bezkontaktními elektrodami
 • Rozměry připojení: DN200…1600 / 8…64"
 • Výstelka: PUR

Zobrazit podrobnosti o výrobku

Odkazy