M-PHASE 5000

Magneticko-rezonanční vícefázový průtokoměr pro současné měření průtoku ropy, plynu a vody při průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu

 • Jediný měřicí princip; bez zdroje radioaktivního záření
 • Plně automatizované vytváření charakteristiky tekutiny
 • Velké měřicí rozpětí (až 1:60), volný průřez měřicí trubice
 • Zlepšení hospodaření s ložisky
 • Technologická ikona pro Měření vícefázových médií

M-PHASE 5000

Magneticko-rezonanční vícefázový průtokoměr M-PHASE 5000

M-PHASE 5000 je magneticko-rezonanční vícefázový průtokoměr pro aplikace při průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu. Je schopen měřit současně průtok ropy, plynu a vody pouze jedním snímačem založeným na jednom principu měření. M-PHASE 5000 je určen pro provoz v obtížných podmínkách a může být použit pro testování vrtů, ověření průtoku i distribuci (alokaci). Při použití M-PHASE 5000 není nutno používat zkušební odlučovače a představuje rovněž ideální alternativu ke konvenčním vícefázovým průtokoměrům využívajícím radioaktivní zdroje nebo založeným na principu odlučování.

Při měření magnetickou rezonancí jsou atomy v molekulách uhlovodíků a vody zmagnetovány a následně vybuzeny vysokofrekvenčními impulzy. Atomy vodíku reagují na impulzy a vysílají zpět odražené signály, které se zaznamenávají. Amplituda odražených signálů a rychlost jejich rozpadu se používají pro výpočet hodnot průtoku. Změna parametrů magnetické rezonance umožňuje vzájemně rozlišovat průtoky ropy, plynu a vody.

Vícefázový průtokoměr vytváří komplexní charakteristiku tekutiny v potrubí, není tedy nutno odebírat vzorky a odpadá tak celý proces související s nakládáním se vzorky. Přístroj má velký dynamický rozsah průtoků (60:1) a měří s velkou přesností. Průtokoměr automaticky kompenzuje změny provozních podmínek, například změnu obsahu solí ve vodě. M-PHASE 5000 je schopen měřit různé průtočné profily. Měřicí trubice s volným průřezem nezpůsobuje tlakovou ztrátu. Průtokoměr se dodává s rozhraním Modbus a Ethernet a je certifikován podle IECEx a ATEX pro použití v zóně 1.

Charakteristika výrobku

 • Plně automatizované vytváření charakteristiky tekutiny v potrubí: odpadá zastaralé nakládání se vzorky a snižují se provozní náklady zařízení
 • Měření průtoku ve velkém dynamickém rozsahu
  • Objemový podíl plynu: 0...98%; voda: 0...100%
  • Vhodný i pro vysoké podíly vody (až 100%)
 • Necitlivý vůči písku, usazeninám, vosku a znečištění
 • Volný průřez měřicí trubice: bez pohybujících se částí, bez opotřebení, bez tlakové ztráty
 • Integrované snímače tlaku a teploty
 • Možnost technické úpravy, např. mobilní provedení, rám, ventilová souprava
 • Modbus přes RS 485 a Ethernet (jiná rozhraní na požádání)

Typické aplikace

Průzkum a těžba ropy a zemního plynu

 • Testování vrtů: mobilní i trvalé instalace
 • Optimalizace výroby (těžba proudem plynu, vtlačování vody, detekce průsaku vody)
 • Zajištění průtoku (detekce zablokování voskem, hydráty, asfaltény apod.)
 • Rozvržení výroby
 • Kontrola parametrů vrtů
 • Měření průtoku tekutin s vysokým podílem kapalné vody
 • Náhrada zkušebních odlučovačů