Ultrazvukové průtokoměry

Pro procesní aplikace, dodavatele energií, měření tepla a měření v obchodním styku (CT)

  • Komplexní portfolio pro měření kapalin, plynů a páry
  • Provedení pro vysoké i kryogenní teploty, varianty pro vysoké tlaky a velké viskozity
  • Různá provedení: od příložného snímače po vícekanálové průtokoměry vestavěné do potrubí
A collection of ultrasonic flowmeters from KROHNE