OPTISONIC 6300 P

Příložný ultrazvukový průtokoměr pro časově omezené měření průtoku kapalin

 • Přenosný průtokoměr napájený z baterie pro ověření hodnot průtoku v různých procesech nebo kontrolu funkce stacionárních zařízení
 • -40…+120°C
 • Pro potrubí DN15…1500 / ½…60"
 • Se záznamníkem dat a rozhraním USB pro přenos dat

OPTISONIC 6300 P

Příložný ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 6300 P

OPTISONIC 6300 P je přenosný příložný ultrazvukový průtokoměr napájený z baterie, který slouží k dočasnému měření průtoku (ne)vodivých kapalin. Lze jej použít prakticky pro libovolné měřicí místo, při instalaci není nutno přerušovat provoz ani zasahovat do potrubí. Tento přizpůsobivý přístroj je také vhodný pro ověření správné funkce stacionárních přístrojů (např. čerpadel, průtokoměrů apod.) nebo použití jako dočasná náhrada vadného přístroje. Standardní provedení průtokoměru může být při doplnění o další komponenty použito jako součást soupravy pro měření množství energie.

OPTISONIC 6300 P se skládá z jednoho nebo dvou příložných snímačů a jednoho přenosného elektronického převodníku signálu. Robustní držák senzorů lze snadno připevnit k téměř libovolnému potrubí do světlosti DN1500 / 160". Tento příložný přístroj je napájen z integrované baterie (doba provozu 14 hodin) nebo dodaného adaptéru pro připojení k síti. Naměřené hodnoty se zobrazují na displeji z kapalných krystalů a ukládají se do záznamníku dat v integrované paměti. Kromě toho lze všechny měřené hodnoty přenášet pomocí dodaného USB disku do PC k další analýze a zálohování.

Charakteristika výrobku

 • Obousměrné měření průtoku tam, kde použití snímače vestavěného do potrubí není možné
 • Varianta pro měření množství energie, se 2 příložnými snímači Pt100
 • 2 kanály pro měření se dvěma průchody nebo na dvou potrubích
 • Včetně barevného grafického displeje a tlačítek
 • Na přání s kabelem a propojovací skřínkou vstupů/výstupů
 • Snadná montáž snímače, na přání s tloušťkoměrem
 • Průvodce instalací pro rychlé uvedení do provozu
 • Účinná koncepce mazání senzorů, minimální údržba
 • Robustní kufřík na kolečkách a batoh pro snadnou přepravu

Typické aplikace

Základní aplikace

 • Řešení obecných problémů s měřením průtoku
 • Kontrola funkce jiných průtokoměrů
 • Vyhledávání poruch a dočasná náhrada vadných průtokoměrů
 • Ověření okamžitého průtoku na místě
 • Krátkodobé měření průtoku homogenních uhlovodíků
 • Detekce netěsností

Vodní hospodářství, čistírny odpadních vod

 • Kontrola hodnot průtoku ve vodárenských sítích
 • Kontrola těsnosti potrubí
 • Ověřování funkce čerpadel
 • Kontrola při čerpání vody ze studní

Konvenční i jaderná energetika

 • Chladicí voda
 • Napájecí voda pro parní kotle

Chemický a jiný zpracovatelský průmysl

 • Uvedení technologických celků do provozu a jejich pravidelná kontrola
 • Vysoce čistá voda, chemikálie apod.
 • Chladicí systémy

Vytápění, ventilace, klimatizace

 • Uvádění systémů pro vytápění, ventilaci a klimatizaci do provozu
 • Testování parních kotlů
 • Kontrola a servis topných a klimatizačních systémů
 • Kontrola čerpadel

Příklady aplikací

Odkazy