OPTISWIRL 4200

Vírový průtokoměr pro distribuci energií, systémy managementu hospodaření s energií

 • Pro kapaliny, (vlhké) plyny, sytou a přehřátou páru (do +240°C)
 • Integrované měření tlaku a teploty: přímý výstup hmotnostního nebo přepočteného průtoku, energie, celkového/čistého množství tepla
 • Přírubový: DN15…300 / ½…12"; mezipřírubový: max. DN100 / 4"
 • 2vodičový, 4…20 mA, HART®, FF, Profibus-PA
 • Ikona/Logo pro Integrovaný přepočítávač průtoku
 • Icon/Logo Security Integrity Level 2/3 (SIL 2/3)

OPTISWIRL 4200 C — kompaktní provedení s integrovanou tlakovou a teplotní kompenzací, oddělovacím kohoutem a přírubami

Vírový průtokoměr OPTISWIRL 4200 C — kompaktní provedení s integrovanou tlakovou a teplotní kompenzací, oddělovacím kohoutem a přírubami

OPTISWIRL 4200 je vírový průtokoměr s integrovaným snímačem teploty. Je ideálním přístrojem pro měření průtoku kapalin, suchých nebo vlhkých plynů a syté nebo přehřáté páry v přívodních potrubích a distribučních sítích. Tento průtokoměr je také optimální volbou pro moderní systémy managementu hospodaření s energií (podle ISO 50001) a na přání se dodává s integrovaným měřením množství celkového a čistého tepla v páře a kondenzátu. Pro měření plynů a páry při měnících se provozních podmínkách může být vírový průtokoměr doplněn integrovaným snímačem tlaku.

Na rozdíl od tradičních vírových průtokoměrů je OPTISWIRL 4200 schopen měřit současně průtok, teplotu i tlak a provádět požadované výpočty v jediném přístroji. Takto je možno ušetřit až 45% nákladů na instalaci a dosáhnout lepší přesnosti celého systému. Průtokoměr je k dispozici v přírubovém nebo mezipřírubovém provedení. Rovněž se na přání dodává s integrovanými redukcemi jmenovité světlosti nebo s odděleným převodníkem na konzolu (s délkou kabelu až 50 m / 164 ft). OPTISWIRL 4200 byl vyvinut pro bezpečnostní přístrojové systémy (SIS) a je schválen pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu.

Charakteristika výrobku

 • Přírubové nebo úsporné mezipřírubové provedení (do DN100 / 4")
 • Kompaktní všestranný přístroj pro proměnlivé provozní podmínky
 • Integrované měření množství tepla předaného horkou vodou nebo parou s možností odečtu tepla ve vratném kondenzátu
 • Na přání s oddělovacím kohoutem umožňujícím výměnu a případnou rekalibraci snímače tlaku bez přerušení provozu
 • Moderní technologie filtrování signálu (AVFD - Advanced Vortex Frequency Detection)
 • Na přání integrované redukce jmenovité světlosti, velké měřicí rozpětí
 • Úspora až 45% nákladů na instalaci ve srovnání s klasickým vírovým průtokoměrem a externími snímači tlaku a teploty
 • Také ve zdvojeném provedení se dvěma nezávislými snímači a převodníky v jednom přístroji pro různá média v jednom potrubí
 • Rovněž k dispozici v odděleném provedení s převodníkem pro montáž na konzolu ve vzdálenosti až 50 m / 164 ft od snímače
 • Certifikace pro SIL2/3
 • Ověření funkce průtokoměru na místě pomocí servisního modulu OPTICHECK

Typické aplikace

Základní aplikace

 • Dodávky energií: distribuce v pomocných a zásobovacích okruzích
 • Měření (ne)vodivých kapalin, plynů, syté a přehřáté páry
 • Měření celkového/čistého množství tepla předaného horkou vodou nebo parou
 • Měření na výstupu kompresoru a určování množství nasávaného vzduchu (FAD)
 • Měření spotřeby technických plynů (zemní plyn, dusík apod.)
 • Měření spotřeby stlačeného vzduchu

Chemický a jiný zpracovatelský průmysl

 • Uhlovodíky, teplonosné kapaliny
 • Rozpouštědla
 • Odsolená voda
 • Technické plyny, plyny pro svařování, pára
 • Petrochemické produkty (benzín, etylen apod.)

Výroba a zpracování kovů

 • Chladicí okruhy
 • Stlačený vzduch
 • Inertní plyny
 • Kyslík
 • Zemní plyn
 • Pára

Potravinářský průmysl

 • Vysoce čistá voda a odsolená voda
 • CO2
 • Spotřeba hořáků
 • Pára

Strojírenství a výroba přístrojů (zařízení OEM)

 • Nosný vzduch apod. (např. pro sterilizační jednotky, balicí stroje apod.)
 • Spotřeba hořáků

Obnovitelné zdroje energie, čištění odpadních vod

 • Suchý a vlhký bioplyn na vstupu do kogeneračních jednotek (kombinovaná výroba elektřiny a tepla)

Výroba papíru a celulózy

 • Stlačený vzduch, pára apod.

Těžba a přeprava ropy a plynu

 • Petrochemické výrobky (benzín, etylen atd.)
 • Zemní plyn

Varianty výrobku

 • Ikona/Logo pro Integrovaný přepočítávač průtoku
 • Icon/Logo Security Integrity Level 2/3 (SIL 2/3)

OPTISWIRL 4200
Korozivzdorná ocel

Vírový průtokoměr pro náročné podmínky

 • Kompaktní nebo oddělené provedení s robustním krytem převodníku z korozivzdorné oceli pro náročné okolní podmínky
 • Rovněž vhodný pro venkovní použití, aplikace na moři a pobřeží (krytí IP68)
 • Odolný vůči chemickým čisticím prostředkům v procesech CIP
 • Vhodný pro čištění ostřikem vysokotlakou vodou (krytí IP69K)
Vírový průtokoměr OPTISWIRL 4200 F — oddělené provedení pro montáž na konzolu
 • Ikona/Logo pro Integrovaný přepočítávač průtoku

OPTISWIRL 4200 F

Oddělené provedení pro montáž na konzolu

 • Umístění převodníku až 50 m od snímače
 • Ideální pro špatně přístupná měřicí místa
 • Snadné ovládání a odečítání měřených hodnot
Vírový průtokoměr OPTISWIRL 4200 Dual — provedení se dvěma snímači a dvěma převodníky
 • Ikona/Logo pro Integrovaný přepočítávač průtoku
 • Icon/Logo Security Integrity Level 2/3 (SIL 2/3)

OPTISWIRL 4200 Dual

Se dvěma nezávislými snímači průtoku a dvěma převodníky signálu

 • Skutečně redundantní měření dvěma nezávislými snímači
 • Ztráta měřeného signálu je prakticky nemožná
 • Pro potrubí se střídáním měřených médií a zvýšené požadavky na spolehlivost
 • Každý převodník je možno nastavit pro jiné médium
 • Certifikace SIL 2/3
Vírový průtokoměr OPTISWIRL 4200 F1R/F2R — provedení s integrovanou redukcí jmenovité světlosti
 • Ikona/Logo pro Integrovaný přepočítávač průtoku
 • Icon/Logo Security Integrity Level 2/3 (SIL 2/3)

OPTISWIRL 4200 F1R/F2R

S integrovanou redukcí jmenovité světlosti

 • Pro prostorově úsporné a ekonomické instalace
 • Velké měřicí rozpětí i v potrubích velkých světlostí
 • Redukce navazujícího potrubí nejsou potřebné, úspora nákladů a práce, snížení počtu potenciálních míst úniku měřeného média, snížení nákladů na instalaci
 • Certifikace SIL 2/3
Vírový průtokoměr OPTISWIRL 4200 Flange
 • Ikona/Logo pro Integrovaný přepočítávač průtoku
 • Icon/Logo Security Integrity Level 2/3 (SIL 2/3)

OPTISWIRL 4200
Flange

Standardní vírový průtokoměr pro univerzální použití

 • Moderní technologie filtrování signálu - AVFD (Advanced Vortex Frequency Detection)
 • Stabilní měření i za měnících se provozních podmínek
 • Integrovaná kompenzace hustoty pro sytou páru pomocí integrovaného měření teploty.
 • Univerzální přístroj pro měření plynů, páry a kapalin
 • Certifikace SIL 2/3
Vírový průtokoměr OPTISWIRL 4200 — mezipřírubové provedení pro úsporu místa
 • Ikona/Logo pro Integrovaný přepočítávač průtoku
 • Icon/Logo Security Integrity Level 2/3 (SIL 2/3)

OPTISWIRL 4200 Sandwich

V úsporném mezipřírubovém provedení

 • V úsporném mezipřírubovém provedení
 • Všechny výhody přírubového provedení
 • Středicí kroužky pro snadnou montáž
 • Certifikace SIL 2/3

Příslušenství k tomuto výrobku

OPTICHECK Master

Kapesní modul pro podrobnou kontrolu přístrojů, ověření a uvedení do provozu

 • Kontrola funkce a ověření (stupeň 0, 1, 2) na místě bez přerušení měřeného procesu
 • Pohodlné uvedení přístrojů do provozu, např. kalibrace nuly
 • Podrobné záznamy pro dokumentaci o kontrolních zkouškách bezpečnostních smyček podle IEC 61508/61511 a pro systémy řízení jakosti (ISO 9001)

Zobrazit podrobnosti o výrobku

Příklady aplikací

Související výrobky

VFC 200

Převodník signálu pro kombinaci se snímači průtoku VFM 4000

 • Kompaktní a oddělené provedení na konzolu
 • S pokročilou detekcí frekvence vírů (AVFD), rozsáhlou diagnostikou (NE 107) a integrovaným matematickým členem pro výpočet energie
 • 2vodičový, 1 x 4…20 mA, HART®, FF, Profibus-PA

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTISWIRL 4000

Vírový snímač průtoku pro kombinaci s převodníkem signálu VFC 200

 • Materiál trubice: kor. ocel 1.4404 / 316L, Hastelloy® C-22 (na požádání)
 • Rozměry připojení:DN 15…300 / ½…12" (přírubové), DN15…100 / ½…4" (mezipřírubové)
 • Dodává se s integrovanými redukcemi jmenovité světlosti

Zobrazit podrobnosti o výrobku

Odkazy