ALTOSONIC V12

Ultrazvukový průtokoměr pro měření plynů v obchodním styku

S postupem času se mění i nároky na ultrazvukové průtokoměry. V současné době se již předpokládá, že ultrazvukový průtokoměr měří s dostatečnou přesností, co ale dlouhodobá spolehlivost? Ta koneckonců nezávisí pouze na samotném ultrazvukovém průtokoměru. Vliv přenoru vysokotlaké kalibrace na instalační podmínky v měřicí stanici a nečistoty, které se postupně v měřidle shromažďují, hrají v tomto případě rovněž negativní roli.

Unikátní uspořádání kanálů u průtokoměru ALTOSONIC V12 umožňují generovat diagnostické údaje i pro místa, kde tradiční ultrazvukové průtokoměry získají jen minimum informací nebo vůbec žádné: za prvé v samotné stěně potrubí, skenováním odrazem. Za druhé v těsné blízkosti stěny potrubí pomocí geometrického uspořádání vnějších kanálů. Za třetí na dně měřicí trubice. Tyto údaje jsou získávány prostřednictvím samostatného diagnostického kanálu.  Taková mimořádně rozsáhlá diagnostika umožňuje průtokoměru ALTOSONIC V12 provádět vnitřní kontrolu, která se stává vzorem pro ostatní přístroje.

Charakteristika

 • 12kanálové provedení
 • Vysoká spolehlivost, vnitřní zálohování
 • Kompenzace vírů v každé měřicí rovině
 • Výměna senzorů bez demontáže snímače
 • Měření v obou směrech
 • Zapouzdřené kabely
 • Místní ukazování a ovládání, rozmanité funkce

Průmyslová odvětví

 • Těžba, přeprava a zpracování zemního plynu
 • Petrochemie

Aplikace

 • Těžba plynu (na moři i na souši)
 • Přeprava zemního plynu
 • Podzemní zásobníky plynu
 • Distribuce
 • Měření na přívodu pro velké odběratele (elektrárny, petrochemické závody, hliníkárny atd.)

Variants

ALTOSONIC V12

12 chord ultrasonic flowmeter designed to offer the highest possible measurement accuracy of natural gas.

ALTOSONIC V12 Direct

Direct path configuration to enable flow measurement of natural gas with extremely high concentrations of CO2.

ALTOSONIC V12 Check

Second flow converter using the vertical path for an additional integrated check measurement.

ALTOSONIC V12 Twin

Two flow meters combined with two independent custody transfer measurements within one installation, no additional spool sections or flow conditioners needed.