Příslušenství pro měření teploty

Pro snímače a převodníky teploty

  • Konfigurační rozhraní pro programování převodníků teploty
  • Teploměrné vložky (odporové nebo termoelektrické)
  • Připojovací hlavice, teploměrné jímky, montážní a spojovací materiál
A collection of temperature accessories from KROHNE