OPTIBAR PT 2000

Průměrující rychlostní sonda s několika odběrovými štěrbinami

 • Nízká tlaková ztráta; od standardního po speciálně upravené provedení
 • Měření od kryogenních po vysoké teploty (-200…+1000°C); max. 160 bar
 • Pro potrubí o světlostech DN50…2000 / 2…80" (větší na požádání)
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L

OPTIBAR PT 2000

OPTIBAR PT 2000

OPTIBAR PT 2000 je průměrující rychlostní sonda pro měření čistých kapalin, plynů a páry. Je ideálním přístrojem pro měření průtoku na principu diferenčního tlaku v aplikacích vyžadujících nízkou tlakovou ztrátu nebo příznivou cenu v potrubích velmi velkých světlostí (až DN20000 / 800"). Na rozdíl od konvenčních rychlostních sond s jedním odběrem, které měří rychlost v jednom bodě, má OPTIBAR PT 2000 v průřezu potrubí několik odběrových štěrbin a vytváří průtok odpovídající střední kvadratické hodnotě diferenčního tlaku. Tato rychlostní sonda se dodává ve standardním i speciálně upraveném provedení podle požadavků zákazníka. V kombinaci se snímačem diferenčního tlaku OPTIBAR  DP 7060 vytvoří kompletní sestavu pro měření průtoku

Charakteristika výrobku

 • Všestranný primární prvek pro měření diferenčního tlaku v potrubí
 • Vyrobena podle kritérií kvality a spolehlivosti používaných u všech přístrojů firmy KROHNE
 • Snadná a rychlá montáž bez většího zásahu do potrubí
 • K dispozici v různých kompaktních nebo oddělených variantách
 • Od standardního po speciálně upravené provedení pro náročné podmínky (např. vysoké teploty, velké světlosti potrubí apod.)
 • Mnohem nižší tlaková ztráta než u jiných primárních prvků (např. clony)
 • Nejistota: <±0,5% (s kalibrací)

Typické aplikace

 • Pro měření průtoku pomocí tlakové diference se snímačem tlaku OPTIBAR DP 7060
 • Měření tlakové diference čistých kapalin, plynů a páry s nízkou tlakovou ztrátou
 • Náhrada stávajících měřidel bez velkého zásahu do potrubí

Příklady aplikací

Související výrobky

OPTIBAR DP 7060
s průměrující rychlostní sondou

Snímač diferenčního tlaku pro měření objemového průtoku kapalin, plynů a páry

 • Od základního po speciálně upravené provedení
 • Měření od kryogenních po vysoké teploty (-200…+1000°C); max. 160 bar (tlak v potrubí)
 • Světlosti potrubí DN50…2000 / 2…80" (větší na požádání)
 • 2vodičový výstup 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA

Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR DP 7060

Snímač diferenčního tlaku pro měření průtoku, výšky hladiny, tlakové diference, hustoty a rozhraní

 • Výkonný snímač tlakové diference s integrovaným měřením tlaku v potrubí
 • Měřicí rozsah: 30 mbar…16 bar; tlak v potrubí: až 400 bar
 • Referenční přesnost ±0,065%
 • 2vodičový, výstupy 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®

Zobrazit podrobnosti o výrobku