OPTIBAR DP 7060

Snímač diferenčního tlaku pro měření průtoku, výšky hladiny, tlakové diference, hustoty a rozhraní

 • Výkonný snímač tlakové diference s integrovaným měřením tlaku v potrubí
 • Měřicí rozsah: 30 mbar…16 bar; tlak v potrubí: až 400 bar
 • Referenční přesnost ±0,065%
 • 2vodičový, výstupy 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA
 • Ikona/Logo pro Úplná 3D linearizace

OPTIBAR DP 7060

OPTIBAR DP 7060

OPTIBAR DP 7060 je snímač diferenčního tlaku s integrovaným měřením absolutního tlaku. Jedná se o modulární přístroj pro rozmanité aplikace při měření průtoku, procesního tlaku nebo hydrostatického měření výšky hladiny. Pro měření průtoku pomocí tlakové diference jej lze snadno kombinovat s primárními prvky firmy KROHNE (např. clonami nebo rychlostními sondami). Ve spojení s membránovým oddělovačem se jedná o ideální přístroj pro hydrostatické měření výšky hladiny, rozhraní, hustoty nebo pro náročné aplikace měření tlakové diference. Tento snímač diferenčního tlaku se vyznačuje rychlou odezvou 125 ms a vysokou přesností a stabilitou měření i za obtížných provozních podmínek.

KROHNE je jediný výrobce procesní instrumentace provádějící kompletní 3D linearizaci svých snímačů diferenčního tlaku. Kvůli zajištění maximální stability a přesnosti měření diferenčního tlaku i za proměnlivých provozních podmínek je každý snímač diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060 při kalibraci linearizován kombinovaně podle všech tří veličin: diferenčního tlaku, teploty prostředí i statického tlaku. Vzhledem k pokrytí celého provozního rozsahu je tak zaručena nejvyšší možná stabilita a přesnost měření v libovolných provozních podmínkách.

Charakteristika výrobku

 • Vynikající stabilita vzhledem k teplotě i statickému tlaku i za obtížných provozních podmínek
 • Unikátní 3D linearizace snímače: kompenzace všech vlivů prakticky ve všech možných kombinacích
 • Velmi dobrá opakovatelnost a dlouhodobá stabilita měřicího signálu
 • Integrované měření absolutního tlaku pro minimalizaci vlivu změn statického tlaku na výsledky měření, zobrazení další měřené veličiny
 • Mimořádně krátké doby odezvy na skok < 125 ms
 • Kombinované měření diferenčního a statického tlaku a teploty pro maximální provozní spolehlivost
 • Lehká a kompaktní měřicí cela
 • Poměr měřicího rozpětí k nastavenému rozsahu až 100:1, větší na požádání
 • Rozsáhlá diagnostika a možnosti programování pomocí modulu displeje s tlačítky nebo uživatelsky příjemného DTM dodávaného zdarma
 • Schválení Ex ia, Ex d
 • SIL 2/3

Typické aplikace

Chemie, petrochemie, energetika, potravinářství, vodní hospodářství a další průmyslová odvětví

 • Monitorování tlaku na filtrech a čerpadlech s ochranou proti přetížení až do 160 bar / 2320 psi
 • Měření výšky hladiny kapalin v tlakových nádobách
 • Měření průtoku kapalin, plynů a par primárními prvky
 • Měření hustoty a oddělování vrstev kapalin v nádržích

Příklady aplikací

Centrum stahování

 • Prospekty a návody
 • Letáky a brožury
 • Certifikáty a schválení
 • Software a ovladače
Zobrazit soubory ke stažení pro Přístroje pro měření tlaku

Související výrobky

OPTIBAR DSD 3100

Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením

 • Přímé připojení ke snímači diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060
 • Příruby: DN50…100 / 2…4"; max. PN63 / ASME Cl 300
 • Teploty do +250°C / +482°F
 • Materiálové provedení pro agresivní, žíravá, viskózní, snadno tuhnoucí nebo abrazivní média
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR DSD 3110

Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením

 • Kapilární připojení ke snímači diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060
 • Příruby: DN50…100 / 2…4"; max. PN63 / ASME Cl 300
 • Teploty do +400°C / +752°F
 • Materiálové provedení pro agresivní, žíravá, viskózní, snadno tuhnoucí nebo abrazivní média
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR DSD 3210

Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením

 • Přímé nebo kapilární připojení ke snímač diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060
 • Příruby: DN50…100 / 2…4"; max. PN63 / ASME Cl 300
 • Teploty do +400°C / +752°F
 • Materiálové provedení pro agresivní, žíravá, viskózní, snadno tuhnoucí nebo abrazivní média
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR DSD 3220

Membránový oddělovač s přírubovým připojením, na přání dodávaný s prodloužením

 • Připojení ke snímači diferenčního tlaku OPTIBAR DP 7060 2 kapilárami
 • Příruby: DN50…100 / 2…4"; max. PN63 / ASME Cl 300
 • Teploty do +400°C / +752°F
 • Materiálové provedení pro agresivní, žíravá, viskózní, snadno tuhnoucí nebo abrazivní média
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR DP 7060
s membránovým oddělovačem

Snímač diferenčního tlaku pro náročné aplikace a vysoké teploty

 • Spojité měření tlakové diference, výšky hladiny, hustoty a rozhraní
 • Různé membránové oddělovače pro žíravá, viskózní a redukující média a aplikace, kde dochází k vibracím
 • Závit: 14 NPT; příruba: DN50…100 / 2…4"
 • Měřicí rozsah: max. 16 psig; max. +400°C
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR OP 1100

Clona s těsnicími plochami typu RF

 • Pro montáž mezi odběrové příruby (ASME 16.36, 16.5, 16.47 A)
 • Světlost: 12…24"; až do ASME Cl 2500
 • Teplota: do +450°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR OP 1110

Clona s těsnicími plochami typu RTJ

 • Pro montáž mezi odběrové příruby (ASME 16.36, 16.5)
 • Světlost: 1…24"; až do ASME Cl 2500
 • Teplota: do +450°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR OP 3100

Clona s hladkou těsnicí lištou a koutovými odběry

 • Oddělený typ, s opěrným kroužkem a na přání s uzavíracím ventilem
 • Světlost: DN50…600; až do PN100
 • Teplota: do +400°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR OP 3200

Clona s hladkou těsnicí lištou a koutovými odběry

 • Kompaktní typ, s opěrným kroužkem, spojovacím plechem a na přání s rozdělovačem
 • Světlost: DN50…600; až do PN100
 • Teplota: do +400°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR OP 4100

Clona s prstencovou komorou a koutovými odběry

 • Oddělený typ, pro montáž mezi standardní příruby (EN 1092-1), na přání s uzavíracími ventily
 • Světlost: DN50…600; až do PN100
 • Teplota: do +400°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR OP 5100

Sestava clony s odběrovými přírubami (ASME 16.36)

 • S těsnicí plochou typu RF a přírubovými odběry
 • Světlost: 1…24"; až do ASME Cl 2500
 • Teplota: do +400°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR OP 5110

Sestava clony s odběrovými přírubami (ASME 16.36)

 • S těsnicí plochou typu RTJ a přírubovými odběry
 • Světlost: 1…24"; až do ASME Cl 2500
 • Teplota: do +400°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR PT 2000

Průměrující rychlostní sonda s několika odběrovými štěrbinami

 • Nízká tlaková ztráta; od standardního po speciálně upravené provedení
 • Měření od kryogenních po vysoké teploty (-200…+1000°C); max. 160 bar
 • Pro potrubí o světlostech DN50…2000 / 2…80" (větší na požádání)
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR DP 7060
s průměrující rychlostní sondou

Snímač diferenčního tlaku pro měření objemového průtoku kapalin, plynů a páry

 • Od základního po speciálně upravené provedení
 • Měření od kryogenních po vysoké teploty (-200…+1000°C); max. 160 bar (tlak v potrubí)
 • Světlosti potrubí DN50…2000 / 2…80" (větší na požádání)
 • 2vodičový výstup 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR DP 7060
s clonou

Snímač diferenčního tlaku pro měření objemového průtoku kapalin, plynů a páry

 • Běžná i agresivní, abrazivní nebo viskózní média
 • Max. +400°C; max. 160 bar (tlak v potrubí)
 • Příruba: DN50…600 / 2…24"
 • 2vodičový výstup 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR MR 4300

Clonová měřicí trať s koutovými odběry a prstencovými komorami

 • Kompletně sestavená měřicí trať s clonou, přímými úseky potrubí a provozním připojením
 • Světlost: DN15…100 / 12…4"; max. PN100 / ASME Cl 1500
 • Teplota: max. +400°C
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR MR 6300

Měřicí trať s kuželovým průtokoměrem a jednostrannými odběry

 • Kompletně sestavená měřicí trať
 • Do +400°C
 • Světlost: 4…24"
 • Materiál: korozivzdorná ocel 1.4404 / 316L
Zobrazit podrobnosti o výrobku

OPTIBAR DP 7060
s clonovou měřicí tratí

Komplet pro měření objemového průtoku kapalin, plynů a páry

 • Pro potrubí malých světlostí
 • Max. +400°C; max. 160 bar (tlak v potrubí)
 • DN15…100 / 34…2"
 • 2vodičový 4…20 mA/HART®, FF, Profibus-PA
Zobrazit podrobnosti o výrobku