Vedené radarové hladinoměry (TDR)

Kontaktní měření kapalin, sypkých látek nebo rozhraní dvou kapalin (Ɛr ≥1,3)

  • Měřicí rozsahy až 60 m
  • Široký sortiment snímačů, např. pro agresivní nebo abrazivní média, vysoké tlaky nebo teploty a nádrže s vnitřní zástavbou nebo intenzivním promícháváním
  • Vhodné pro prostory s nebezpečím výbuchu, funkční bezpečnost (SIL) nebo hygienické aplikace
A collection of guided radar (tdr) level transmitters from KROHNE