Vibrační hladinové spínače

Detekce výšky hladiny kapalin a sypkých látek

  • Zásuvná délka až 6 m (kapaliny) nebo 80 m (sypké látky)
  • Odolné vůči změnám vlastností měřeného média, např. hustoty, relativní permitivity (εr) nebo elektrické vodivosti
  • Pro detekci maximální / minimální výšky hladiny, ochranu proti přeplnění nebo chodu naprázdno, také v hygienických nebo bezpečnostních aplikacích (SIL)
A collection of vibration level switches from KROHNE