PipePatrol

Systémy pro řízení produktovodů

 • Ucelený soubor modulů pro detekci úniků, krádeží a poškození potrubí, a rovněž pro kontrolu těsnosti a namáhání po dobu životnosti
 • Kompletní a citlivá ochrana ropovodů, plynovodů, vodovodů a produktovodů
 • Od samostatných softwarových aplikací po kompletní balík programů včetně instrumentace, kybernetické bezpečnosti a sběru dat
 • Ikona/Logo pro Model E-RTTM pro detekci netěsností

PipePatrol

PipePatrol

PipePatrol je moderní systém pro bezpečné a efektivní řízení produktovodů. Nabízí komplexní soubor modulů pro zjišťování úniků, krádeží a přerušení potrubí včetně sledování šarží a kontrolu těsnosti a dlouhodobého namáhaní potrubí. Provozovatel produktovodu si může vybrat jednu programovou aplikaci nebo kompletní uživatelský balík programů.

Unikátní technologie, na které je systém PipePatrol založen, může být doplněna širokým sortimentem přístrojů a systémů pro sběr provozních dat od firmy KROHNE a jejích partnerů. PipePatrol je možno propojit se systémy SCADA a jinými řídicími systémy. Systém pro řízení produktovodů rovněž zahrnuje projektové řízení od konzultací po integraci do navazujících systémů, servis a technickou podporu firmy KROHNE.

Charakteristika výrobku

PipePatrol nabízí následující moduly:


PipePatrol Leak Detection

 • Systém pro detekci úniků kapalin nebo plynů z potrubí
 • Detekce a lokalizace netěsností založená na modelu E-RTTM (Extended Real Time Transient Model)
 • Splňuje požadavky API 1130, API 1175, německých norem TRFL a CSA Z662
 • Může být používán samostatně nebo jej lze integrovat do stávajících systémů

PipePatrol Theft Detection

 • Speciální modul pro rozeznávání krádeží produktů
 • Zajišťuje výstrahu a zprávu o krádeži prostřednictvím e-mailu
 • Obsahuje webové uživatelské rozhraní KROHNE SynEnergy v3
 • Umožňuje rychlou reakci operačního týmu díky zprávě generované přes Google Earth® location
 • Po krádeži poskytuje firma KROHNE analýzu a rozbor situace

PipePatrol Tightness Monitoring

 • Detekce malých a postupně vznikajících netěsností
 • Splňuje požadavky TRFL 2017 a VdTÜV Bulletin 1051
 • Trvalé automatické hlášení podle požadavků regulačních orgánů
 • Export dat pro další analýzu jinými nástroji
 • Možnost dodatečného doplnění do stávajících systémů (OPC-Server)

PipePatrol Predictive Modeling

 • Trvalá kontrola výskytu nedovolených provozních podmínek v produktovodech
 • Prediktivní simulace stavu produktovodu na základě volitelného zásahu obsluhy do procesu
 • Modulární architektura: instalace na libovolném počítači ve společné síti se servisním počítačem

PipePatrol Stress Monitoring

 • Zajišťuje základní údaje pro posouzení stárnutí produktovodu a výpočet jeho zbývající životnosti
 • Sleduje překročení návrhového tlaku a cykly zatížení pro každé měřicí místo
 • Zaznamenává tlakové cykly pro plánování příští kontroly integrity
 • Tlakové cykly se počítají v souladu s průmyslovou normou DIN 45667

PipePatrol Pump Monitoring

 • Sledování důležitých mechanických, elektrických a hydrodynamických měřených hodnot
 • Minimalizace doby oprav díky prediktivní údržbě
 • Minimalizace provozní spotřeby energií
 • Zvýšení dostupnosti zařízení prostřednictvím analýzy vibrací a stavu ložisek
 • Rychlá parametrizace a diagnostika pomocí dotykového panelu s grafickým displejem (TFT)

PipePatrol Batch Tracking

 • Sledování šarží a rozhraní mezi nimi
 • Výpočet předpokládaného času začátku šarže
 • Výpočet rozhraní mezi šaržemi
 • Výpočet objemu čistého média/zbytku
 • Synchronizace rozhraní s dalšími senzory v potrubí umožňuje zlepšení predikce

PipePatrol Line Break Detection

 • Systém pro rozpoznání trhliny v potrubí a jeho automatické nouzové uzavření
 • Adaptivní funkce usnadňuje zkoušky a uvedení do provozu na místě
 • Lze použít jako autonomní nebo integrovaný modul v systému detekce úniků
 • Nastavení na místě pomocí displeje nebo dálkovým ovládáním
 • Na přání v bezpečnostní verzi
 • Fail-safe system version available

PipePatrol Data Acquisition

 • Komplexní varianty přenosu pro jednotlivé typy infrastruktury
 • Mimořádně bezpečná komunikace v souladu s bezpečnostními normami
 • Kompletní, dobře uspořádaný systém od jednoho výrobce

PipePatrol Cyber Security

 • Maximální úroveň bezpečnosti s inspekčním firewallem a hloubkovou kontrolou paketů
 • Snadné a bezpečné dálkové ovládání díky připojení přes VPN s protokolem IPsec
 • Výkonné připojení s propustností dat až 99 Mbps
 • Různé možnosti použití: jako kompaktní modul na DIN lištu, ve formátu PCI nebo jako přenosné zařízení s připojením přes USB
 • Možnost postupného rozšiřování pomocí licencí a funkčních rozšíření

PipePatrol Instrumentation

 • Průtokoměry
 • Snímače tlaku
 • Snímače teploty

PipePatrol Services

 • Konzultace týkající se provozu a návrhu produktovodů
 • Podpora při certifikaci
 • Následná analýza procesů v potrubí
 • Semináře a školení
 • Kontrakty na údržbu
 • Horká linka 24/7
 • Analýza po krádeži
 • Zkoušky těsnosti

Typické aplikace

 • Ropovody z naftových polí do rafinerií
 • Potrubí se střídáním produktů mezi rafineriemi a tankovišti
 • Podmořské produktovody z plovoucích a stacionárních ropných plošin
 • Přepravní potrubí s přerušovaným provozem (např. pro letecký benzin)
 • Vodovodní potrubí z odsolovacích zařízení do měst
 • Plynovody na zemní plyn

Příklady aplikací