PipePatrol

Systém pro detekci netěsností v produktovodech pro kapaliny, plyny nebo při střídání produktů

 • Detekce a lokalizace netěsností založená na modelu E-RTTM (Extended Real Time Transient Model)
 • Velmi přesné a mimořádně spolehlivé informace o případných únicích
 • Splňuje požadavky norem API 1130 a TRFL
 • Použití jako samostatný systém nebo pro integraci do existujících řídicích systémů
 • Technologická ikona pro Model E-RTTM pro detekci netěsností

PipePatrol

PipePatrol

PipePatrol je moderní systém pro detekci a lokalizaci netěsností v produktovodech. Je to nejcitlivější dostupný systém pro interní detekci netěsností, který poskytuje přesné informace pro zajištění vysokého stupně bezpečnosti. PipePatrol je rozšířený model typu E-RTTM, který je kombinací dynamického modelování v reálním čase (Real Time Transient Modelling, RTTM) s patentovaným modulem pro rozpoznávání typu netěsností (Leak Pattern Recognition module). Díky použití kombinace několika metod a modelů umožňuje řízení a správu produktovodů za ustálených i přechodových podmínek. Systém je pak schopen spolehlivě rozlišit skutečné netěsnosti od nerovnovážných odchylek způsobených např. změnami hustoty nebo činností separátorů.

Pipe Patrol splňuje zákonné požadavky, např. TRFL (Technical Rules for Pipelines) v Německu, a také mezinárodní průmyslové normy, např. API Recommended Practice 1175 (Pipeline Leak Detection – Programm Management) a API 1130 (Computational Pipeline Monitoring for Liquid Pipelines). Tento systém pro detekci netěsností může být použit k nahrazení starších stávajících systémů. Poskytuje maximální možnou redundanci a dostupnost dat, v závislosti na použité instrumentaci. PipePatrol je možno propojit se systémy SCADA a jinými řídicími systémy. V případě zájmu může být doplněn průtokoměry a dalšími provozními přístroji ze sortimentu firmy KROHNE.

PipePatrol neobsahuje pouze potřebný hardware a modulární sadu softwaru. Zahrnuje také celé projektové řízení od konzultací po vybavení instrumentací, integraci do navazujících systémů, servis a technickou podporu.

Charakteristika výrobku

 • Nejcitlivější dostupný systém pro interní detekci netěsností
 • Kombinace několika metod podle API1130 v jednom systému
 • Vynikající spolehlivost díky metodě "Leak Pattern Recognition"
 • Spojité sledování potrubí a produktovodů za jakýchkoliv provozních podmínek
 • Komplexní souprava s různými moduly pro bezpečný a efektivní management produktovodů a potrubních sítí
 • Vlastnosti a varianty:
  • Detekce a lokalizace netěsností
  • Hydraulické profily (vč. kalkulací MAOH)
  • Výpočty objemu plynu v potrubí (Line pack calculation)
  • Sledování produktů a šarží při střídání médií v produktovodu
  • Výpočty životnosti a účinnosti
  • Sledování tlaku par a podmínek pro tvorbu par v produktovodu
  • Překročení povoleného přetlaku v produktovodu
 • Podporuje řadu různých protokolů (vč. OPC, Modbus TCP/IP, Modbus Serial, HART a Profibus)
 • Standardní rozhraní pro systémy SCADA

Typické aplikace

 • Dlouhé ropovody z naftových polí do rafinerií
 • Potrubí se střídáním produktů mezi rafineriemi a tankovišti
 • Podmořské produktovody z plovoucích a stacionárních ropných plošin
 • Přepravní potrubí s přerušovaným provozem (např. pro letecký benzín)
 • Dlouhá vodovodní potrubí z odsolovacích zařízení do měst
 • Velmi dlouhé plynovody mezi nalezišti zemního plynu a rafineriemi
 • Produktovody na rafinované produkty pro (petro)chemické závody
 • Přívodní potrubí pro technické plyny