Hydrostatické měření výšky hladiny v nádržích na jedlý olej

Záznam o aplikaci | Potravinářství

  • Spolehlivé řízení zásoby rostlinných olejů
  • Robustní, celosvařovaný snímač relativního tlaku pro lepší kontrolu zásob
  • Cenově přístupná náhrada vadných snímačů tlaku
Pozadí

Společnost Special Refining Company (SRC) se sídlem v nizozemském Zaandamu je nezávislá smluvní rafinerie, která provádí rafinaci rostlinných olejů a tuků pro zákazníky třetích stran jako službu. Aby společnost SRC dokázala čelit současným i budoucím výzvám v oblasti bezpečnosti potravin, postavila novou rafinérii a modernizovala tu stávající pomocí nejnovějších technologií. Zákazníci tak mají zaručen výnos, kvalitu a bezpečnost potravin.

Požadavky na měření

Společnost SRC má několik skladovacích nádrží na různé surové a rafinované jedlé oleje. Nádrže jsou uzavřené, ale bez přetlaku, jedlé oleje a tuky se skladují za atmosférického tlaku. Proto není potřeba měřit výšku hladiny pomocí diferenčního tlaku.

Původně byly tyto úzké skladovací nádrže vybaveny běžnými snímači tlaku pro hydrostatické měření výšky hladiny, umístěnými u dna nádrže. Materiál membrány těchto snímačů tlaku však nebyl pro danou aplikaci vhodný, protože snímače po určité době začaly selhávat kvůli působení kyselin obsažených v surovém rostlinném oleji. Netěsnosti měly vliv na výkon měření a způsobovaly velké odchylky hodnot výšky hladiny v nádržích. Společnost SRC proto hledala cenově přístupnou, ale zároveň robustní a spolehlivou náhradu.

Řešení firmy KROHNE

Zákazník se rozhodl nahradit stávající snímače tlaku snímačem OPTIBAR PM 3050 pro hydrostatické měření výšky hladiny v nádržích na rostlinný olej. Snímač tlaku firmy KROHNE je tak kompaktní, že umožnil náhradu staršího přístrojového vybavení 1:1 bez nutnosti dodatečných úprav potrubí. Snímač má vynikající měřicí výkon a vyniká velkou odolností.

Díky celosvařované konstrukci z korozivzdorné oceli (1.4404 / 316L) je snímač tlaku velmi robustní a odolný vůči daným provozním podmínkám. Membrána přístroje z korozivzdorné oceli je odolná vůči korozi způsobené mastnými kyselinami obsaženými v rostlinných olejích. Digitální linearizace přístroje OPTIBAR PM 3050 zajišťuje stabilní a přesný výstupní signál. Díky integrované teplotní kompenzaci je eliminován vliv kolísání teploty na snímač.

Tento kompaktní snímač tlaku byl namontován pomocí závitového připojení. Provedení s čelní membránou nebylo potřebné, ale v případě zájmu zákazníka mohlo být dodáno spolu s širokou škálou hygienických provozních připojení. Dvouvodičový přístroj přenáší měřené hodnoty prostřednictvím výstupu 4...20 mA do zákazníkova PLC pro automatické sledování zásob.

Výhody pro zákazníka

Ukázalo se, že snímač tlaku firmy KROHNE představuje ideální náhradu dříve používaných přístrojů. Jeho kompaktní konstrukce umožnila bezproblémovou integraci do stávající infrastruktury. Nebylo nutné provádět úpravu stávajícího vybavení a odstávka byla velmi krátká. Společnost SRC využívá spolehlivější řízení zásob. Chybné hodnoty výšky hladiny způsobené netěsnostmi již zákazníka netrápí. Na rozdíl od dříve používaných snímačů tlaku je robustní a celosvařovaná konstrukce snímače OPTIBAR PM 3050 odolná proti opotřebení a netěsnostem, což zajišťuje dlouhodobě stabilní provoz, nízké náklady na údržbu a vysokou provozuschopnost zařízení.

Firma KROHNE nabízí širokou škálu vlastních snímačů tlaku – od ultrakompaktních snímačů až po provozní snímače tlaku a tlakové diference. Její portfolio zahrnuje celý rozsah dodavatelského řetězce od technického poradenství, výběru a dimenzování přístrojů přes inženýrskou činnost a výrobu až po dodávku, instalaci a poprodejní servis. Pro měření různých jedlých olejů, např. sójového oleje s vysokou koncentrací soli, kde již nelze použít membrány z korozivzdorné oceli, je k dispozici řada dalších materiálů přicházejících do styku s měřeným médiem.

Použité přístroje
OPTIBAR PM 3050
Snímač tlaku pro běžné aplikace měření tlaku a výšky hladiny
  • Kompaktní snímač se zapuštěnou nebo čelní kovovou membránou, na přání s modulem displeje
  • 0,1…100 bar / 1,45…1450 psi
  • Závit: G½, ½ NPT (vnitřní, vnější)
  • 2vodičový 4…20 mA/HART®
e-mail
Kontakt