Biovědy a bioprůmysl

Od dávkového po plynulé zpracování

Biologické aplikace se využívají ve zdravotnictví, zemědělství, biotechnologiích a farmaceutickém průmyslu. Výkonné a přesné měřicí technologie jsou žádané zejména v biofarmaceutické výrobě, kde se vyžaduje rychlá příprava a minimální vliv na životní prostředí. Firma KROHNE dodává přístroje, které splňují všechny příslušné normy a nařízení a dosahují požadované přesnosti, která je pro zákazníky velmi důležitá.

Firma KROHNE nabízí kompletní portfolio instrumentace pro měření průtoku, výšky hladiny, tlaku a teploty a pro procesní analýzu v hygienických a podpůrných aplikacích. Vyrábíme hmotnostní průtokoměry pro dávkovací procesy a měření ultračisté vody a magneticko-indukční průtokoměry pro jednorázové použití v biofarmaceutických aplikacích. Naše analytické senzory mohou být použity pro agresivní média, v prostředí s nebezpečím výbuchu, pro hygienické i běžné aplikace.

Globální průmyslová divize KROHNE Life Sciences

Naše globální průmyslová divize Life Sciences (Biovědy) se sídlem v německém Duisburgu je určena pro služby zákazníkům působícím ve zdravotnictví, zemědělství, biologickém výzkumu, biotechnologiích a farmacii. Naše nabídka sahá od základní procesní instrumentace po kompletní uživatelské systémy a od konzultací v průběhu projektové fáze až po uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy na místě. Díky pobočkám v téměř 100 zemích se místní podpora Vašeho projektu obvykle nachází nedaleko. To platí v případě, že pro aplikaci budou použity standardní přístroje, stejně jako v případě, že aplikace bude vyžadovat uživatelské řešení na míru se speciální diagnostikou.

e-mail
Kontakt