KROHNE Group

O nás

KROHNE Group je světovým výrobcem a dodavatelem měřicích přístrojů, měřicích kompletů a služeb v řadě průmyslových odvětví. Tato firma založená v roce 1921 se sídlem v německém Duisburgu nabízí místní kontakty pro libovolně velké projekty přístrojového vybavení ve více než 100 zemích světa. Firma KROHNE usiluje o nejvyšší kvalitu výrobků a neustálé inovace a patří k předním světovým výrobcům měřicí techniky.

KROHNE je nezávislá soukromá firma, kterou vlastní rodina Rademacher-Dubbick.

Základní informace o KROHNE Group

Holding: Ludwig Krohne GmbH & Co. KG, Duisburg, Německo

Údaje za rok 2023:

Celkový prodej (vč. společných podniků): 752,4 Mio. EUR

Počet zaměstnanců: 4111

Počet zaměstnanců in R&D: 366

Výrobní zařízení a inženýrské společnosti: 17 (v 12 zemích)

Vlastní společnosti a společné podniky: 44

Podíl vlastního kapitálu: 46%

Poslání a hodnoty

Poslání společnosti KROHNE

"Nabízíme správná řešení pro aplikace měření procesů našich zákazníků po celém světě."

Dosahujeme toho pomocí:

 • moderních a velmi kvalitních přístrojů a služeb

 • kvalifikovaných a kompetentních zaměstnanců

 • dlouhodobých a spolehlivých vztahů s našimi zákazníky a partnery

Hodnoty společnosti KROHNE

Firma KROHNE se zasazuje o vytvoření společnosti, která je otevřená, mírumilovná a založená na solidaritě. To se odráží v hodnotách naší společnosti:

 • Mezinárodní charakter: naše silná orientace na mezinárodní trh vedla k tomu, že 80 % našich zaměstnanců pracuje mimo Německo, takže můžeme poskytovat místní kontakty v těsné blízkosti našich zákazníků a obchodních partnerů.

 • Partnerství: důležitým základem naší činnosti je udržování dobrých a spolehlivých partnerských vztahů s našimi zákazníky, dodavateli a obchodními partnery a vzájemný respekt. Mnoho našich partnerů ve společných podnicích tvoří rovněž rodinné firmy, a tato partnerství se vyznačují dlouhodobou mezigenerační spoluprací.

 • Technika: neustálý vývoj a zavádění nových technologií nás udržuje v pozici nezávislé a dlouhodobě fungující společnosti.

 • Udržitelný růst: jako rodinný podnik se snažíme uvažovat v dlouhodobém horizontu. Akcionáři z rodiny vlastníků jsou navázáni na zaměstnance a zákazníky. Stanovili jsme si jako svůj cíl zajistit mezigenerační, udržitelný růst.

 • Nezávislost: pravidelně reinvestujeme více než 85 % zisku a udržujeme poměr vlastního kapitálu k aktivům na optimální úrovni, což nám umožňuje překonávat obtížná období a zajistit nezávislost společnosti.

 • Spoluúčast: umožňujeme našim zaměstnancům, aby se podíleli na rozhodovacím procesu, motivujeme je formou spolurozhodování. Každý má možnost předložit vlastní návrhy, a také je realizovat.

 • Otevřený přístup k podnětům a návrhům: ať už pocházejí od zaměstnanců, od vedení společnosti nebo od rodiny: vážíme si všech návrhů a nápadů, i když jsou neobvyklé.

 • Aktivní a otevřená komunikace: používání neformálního způsobu oslovení (tykání), je běžnou zvyklostí a součástí naší firemní kultury, a je rozšířeno v celé firemní struktuře, od členů výkonné rady až po dělníky v provozu.

e-mail
Kontakt