Příslušenství

Pro procesní instrumentaci

  • Moduly pro ověření, záznamníky dat, moduly GSM, ukazatele, propojovací skřínky a další doplňkové vybavení
16 výrobky

Výrobek partnerů firmy KROHNE

TBEN-S2-4IOL

Parametrizační sada IO-Link pro uvádění do provozu a údržbu měřicích zařízení s rozhraním IO-Link

ETHERNET/MFC 010

Skřínka s rozhraním EtherNet/IP pro nastavení, preventivní údržbu a diagnostiku průtokoměrů

SURGEPROTECT SP-F / 1X2-24DC

Svodič přepětí pro měření a regulaci procesů

SURGEPROTECT SP-F / EX-24DC

Svodič přepětí pro měření a regulaci procesů

SU 502

Jednokanálový oddělovací napáječ pro vibrační hladinové spínače s výstupem 8/16 mA

SHD 200

Řídicí jednotka pro zařízení s výstupem 4…20 mA/HART®

SU 600

Digitální panelový ukazatel pro hladinoměry

SJB 200

Skříňka se svorkami pro připojení senzorů SMARTPAT k zařízením s komunikací HART®

SD 200

Multiparametrový ukazatel pro analytické i jiné veličiny

Standardní roztok pufru pro pH

Kalibrační roztok pro senzory pH

Standardní roztok pufru pro redox potenciál

Kalibrační roztok pro senzory redox potenciálu

OPTITEMP TT-CON BT

Konfigurační sada pro dálkové nastavení a kontrolu převodníků teploty

OPTITEMP TT-CON EX

Konfigurační sada pro nastavení převodníků řady OPTITEMP na PC

OPTICHECK DTM

DTM pro rozšířenou verifikaci přístroje a uvedení do provozu

OPTICHECK Mobile

Mobilní aplikace pro bezdrátové ověření, kontrolu a uvedení do provozu

MICRO-SET MSD2

Detekční spínač kalibrátoru pro ropný a plynárenský průmysl

e-mail
Kontakt