Námořní průmysl

Bezpečná kontrola kapalin na všech typech lodí

Tým KROHNE Marine se sídlem v Norsku je specializovaná odborná divize s více než 60 lety zkušeností v námořním průmyslu. Od roku 1957 poskytuje náš vysoce kvalifikovaný tým techniků celosvětovému námořnímu průmyslu certifikované systémy, produkty, měřicí řešení a služby. Díky dlouhodobé a úzké spolupráci s našimi zákazníky jsme získali rozsáhlé znalosti o požadavcích na dodávky vysoce kvalitních produktů a řešení pro majitele lodí, manažery a loděnice. Naše systémy jsou instalovány na celé řadě různých plavidel, od malých vnitrozemských lodí až po velké námořní lodě.

Společnost KROHNE Marine poskytuje rozmanitou škálu výrobků, služeb a řešení pro všechny typy lodí. Každá organizace je jedinečná a má vlastní soubor interních předpisů. Proto poskytujeme globální poradenství v široké nabídce řešení na základě potřeb a provozních požadavků našich zákazníků. Díky našim vlastním odborným poznatkům nabízíme rozsáhlé zkušenosti a znalosti v oblasti kompletních inženýrských služeb, řízení projektů, uvádění do provozu a školení. Naše specializovaná prodejní a servisní síť poskytuje své služby zákazníkům po celém světě.

Globální průmyslová divize KROHNE Marine

Naše globální průmyslová divize Marine se sídlem v norském Breviku má na starosti všechny aktivity KROHNE Group týkající se námořního průmyslu. To zahrnuje prodej a marketing, návrhy a konstrukci zařízení, výzkum a vývoj, záruční a pozáruční servis a náhradní díly. Náš zkušený tým stále drží krok s nejnovějšími technologiemi, legislativou a požadavky na instalace na lodích.
Námořní průmysl představuje globální trh bez hranic. Po více než 60leté přítomnosti v námořním obchodě už pracovníci KROHNE Marine dobře vědí, jak dodávat kvalitní výrobky pro náročné rejdaře a loděnice po celém světě. Exkluzivní síť obchodních a servisních zastoupení zajišťuje přítomnost KROHNE Marine ve všech důležitých centrech námořního průmyslu a stavby lodí.
Stále větší počet správních středisek přístavů, vlád a námořních předpisů vyžaduje certifikaci podle ISO 14001 nebo obdobné normy. Přestože nejde o oficiální požadavky, majitele lodí a partnery zajímá, jak pečujeme o životní prostředí. Provozovatelé lodí rádi ukazují svým zákazníkům, komunitě a akcionářům, jak se zaměřují na vysledovatelné, udržitelné a perspektivní technologie a spolehlivé partnery.
Proto s radostí oznamujeme, že společnost KROHNE Marine Norsko je certifikována jak podle ISO 9001, tak podle ISO 14001. Tato certifikace představuje jasný signál, že firma KROHNE plní své závazky vůči životnímu prostředí a požadavky environmentální strategie.

KROHNE Marine

e-mail
Kontakt