Udržitelná energetika

Udržitelností ke zlepšení životního prostředí

Energetický sektor v současnosti prochází řadou změn. Udržitelné zdroje mají v koncepci energetiky v dnešní době své pevné místo. Podpora transformace energetiky a její udržitelnost patří k prioritám firmy KROHNE. Jako komplexní dodavatel měřicí techniky nabízí firma KROHNE řadu technologií pro obnovitelné zdroje energie ve všech průmyslových odvětvích.

Spolu s aplikačním know-how v oblasti vodních, geotermálních a solárních elektráren a využívání biomasy má společnost KROHNE dlouholeté zkušenosti s měřením médií jako je vodík, oxid uhličitý a bioplyn. Kromě našeho portfolia výrobků nabízíme i kompletní řešení, např. systémy pro měření v obchodním styku a detekci úniků z potrubí, která zajišťují hospodárnost a bezpečnost procesů a optimální využití dostupných zdrojů.

Globální průmyslová divize KROHNE Sustainable energies

Naše globální průmyslová divize se sídlem v německém Duisburgu se věnuje zákazníkům v oblasti udržitelné výroby energie a udržitelné energetiky. Naše nabídka sahá od základní procesní instrumentace po kompletní uživatelské systémy a od konzultací v průběhu projektové fáze až po uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy na místě. Díky pobočkám v téměř 100 zemích se obvykle místní podpora vašeho projektu nachází nedaleko. To platí bez ohledu na to, zda lze aplikaci vyřešit pomocí standardních přístrojů, nebo zda je náročnější a vyžaduje zákaznické řešení na míru se speciální procesní diagnostikou.

e-mail
Kontakt