Bezdrátová a dálková řešení pro měření

Dálkový přenos dat pro speciální aplikace

  • Přímý přístup ke vzdáleným měřicím místům
  • Bezdrátový přenos měřicích signálů a dat
  • Pro různé vzdálenosti a velikosti sítí

Filtr

6 řešení
Název
Průmyslová odvětví
Bezdrátová a dálková řešení pro měření

Dálkové sledování jímacích vrtů bez napájení ze sítě

Řešení s napájením z baterie pro měření při jímání vody

Sledování spotřeby pitné vody a detekce ztráty vody

Řešení s napájením z baterií pro měření na odlehlých místech

Dálkové monitorování průtoku v distribučních sítích

Řešení pro měření průtoku s trvalým bezdrátovým přenosem dat

Dálkové monitorování průběhu sedimentace

Řešení pro sledování výšky rozhraní voda-kal s bezdrátovou komunikací pro vyhrabávače

Dálkové hlídání výšky hladiny ve vodojemech a čerpacích stanicích

Řešení pro měření výšky hladiny s bezdrátovým přenosem dat na velké vzdálenosti

Dálkové sledování dezinfekce pitné vody

Řešení s bezlicenčním bezdrátovým přenosem pro aplikace při chlorování

e-mail
Kontakt