Výroba elektrické energie

Dostupnost a bezpečnost při flexibilním provozu

Nové udržitelné procesy výroby energie, regenerace odpadního tepla, flexibilita zatížení a hustší energetické sítě představují pro průmysl nové výzvy. Společnost KROHNE, která má desítky let zkušeností a je odborníkem v oblasti energetiky, může tyto výzvy řešit pomocí výrobků, řešení a služeb specifických pro toto odvětví. Reference od vodních, solárních, paroplynových a uhelných elektráren přes spalování odpadu až po malé modulární reaktory ukazují naše schopnosti v tomto průmyslovém odvětví. Podporujeme procesy využívající vodík jako úložiště energie a palivo, stejně jako separaci a ukládání oxidu uhličitého.

Výroba elektrické energie (přehled)

Přehrát video

Firma KROHNE nabízí kompletní portfolio instrumentace pro měření průtoku, výšky hladiny, teploty a tlaku a pro procesní analýzu při výrobě elektrické energie. Měření je možné při teplotách až +600°C / 1112°F a při tlacích až 490 bar / 7107 psi.

Dodáváme průtokoměry pro měření v obchodním styku, velmi přesné průtokoměry pro napájecí vodu a speciální výrobky s velkou odolností vůči radiaci a/nebo seizmickým otřesům. Výrobky firmy KROHNE jsou dále doplněny službami a měřicími komplety a systémy. Pokrýváme široké spektrum aplikací v uhelných, solárních a kogeneračních elektrárnách, pro dálkové vytápění, ve spalovnách odpadu a při přeměně elektřiny na plyn.

Globální průmyslová divize KROHNE Power generation

Naše globální průmyslová divize Power Generation se zabývá všemi procesy výroby elektřiny kromě jaderných, od obnovitelných a nekonvenčních procesů po technologie založené na fosilních palivech, a také distribucí tepla. Naše služby sahají od dodávek jednotlivých přístrojů, např. snímače tlaku, po ucelené projekční balíky - např. kompletní technické řešení pokrývající všechny projekční fáze až po uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Řada unikátních a speciálních výrobků a řešení pro energetiku přináší koncovým uživatelům i kontraktorům v tomto průmyslovém odvětví mnoho benefitů. Díky našim pobočkám a zastoupením ve více než 100 zemích poskytujeme lokální podporu zákazníkům po celém světě.

KROHNE Power Generation

Německo / Duisburg
e-mail
Kontakt