Výroba papíru a celulózy

Technologie pro udržitelný rozvoj

Průmysl papíru & celulózy je založen na obnovitelných přírodních zdrojích. Efektivní využití surovin a energie jsou hlavní hnací silou k dosažení požadované udržitelnosti a k výrobě velmi kvalitních výrobků. Firma KROHNE dodává speciální měřicí přístroje a technologie, které zákazníkům umožňují snížit náklady na materiál a spotřebu energie.

Měřicí technologie firmy KROHNE umožňují dosahovat vyšší efektivnosti výroby, snižovat náklady a účelně využívat suroviny v celém procesu výroby celulózy a papíru. Naše rozsáhlé portfolio procesní instrumentace obsahuje hladinoměry pro agresivní kyseliny a zásady, např. pro čištění plsti, a průtokoměry pro přilnavá a lepivá média jako lepidla a pasty, nebo pro velmi abrazivní suspenze a kaše. Přístroje jsou schopny měřit kapaliny s velkým obsahem pevných částic (až 70%) a velkým obsahem papíroviny (až 30%)

Globální průmyslová divize KROHNE Pulp & Paper

Naše globální průmyslová divize Pulp & Paper se sídlem v německém Duisburgu je určena pro zákazníky působící v průmyslu papíru a celulózy. Naše nabídka sahá od základní procesní instrumentace po kompletní uživatelské systémy a od konzultací v průběhu projektové fáze až po uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy na místě. Díky pobočkám v téměř 100 zemích se místní podpora Vašeho projektu obvykle nachází nedaleko. To platí v případě, že pro aplikaci budou použity standardní přístroje, stejně jako v případě, že aplikace bude vyžadovat uživatelské řešení na míru se speciální diagnostikou.

e-mail
Kontakt