Příklady aplikací

Procesní instrumentace v praxi

 • Komplexní znalost procesů v širokém spektru průmyslových aplikací
 • Knihovna aplikací více než 300 podrobných popisů a záznamů o aplikacích
 • Reference zákazníků, úspěšně vyřešené požadavky na měření ve všech průmyslových odvětvích

Filtr

311 aplikace
Průmyslová odvětví
Měřená média
Kategorie výrobků
Kategorie řešení
Aplikace č.
Název
Související výrobky

Velmi přesné dávkování jedlého oleje

Záznam o aplikaci | Potravinářství

 • Vybavení automatického plnicího stroje na rostlinné oleje Coriolisovými hmotnostními průtokoměry
 • Spolehlivé dávkování při plnění nevodivé kapaliny do PET lahví
 • Paralelní uspořádání průtokoměrů šetří místo při instalaci
 • Integrovaná elektronika bez převodníku umožňuje přímou komunikaci s velínem

Měření spotřeby vodíku (H2) v chemickém závodě

Popis aplikace | Chemie

 • Ultrazvukové měření průtoku H2 z výroby syntézního plynu
 • Spolehlivé a bezpečné sledování množství vodíku dodávaného do výrobních jednotek
 • Měření bez odchylky v širokém dynamickém rozsahu až do 1300 Nm3/h

Měření tepla v předávací stanici horkovodu

Záznam o aplikaci | Energetika

 • Provozní přístroje pro udržitelné využití tepelné energie ze zařízení na spalování odpadu
 • Sledování průtoku, tlaku a teploty v předávací stanici horkovodu
 • Kompletní řešení od jednoho dodavatele pro přesné vyúčtování tepla podle Směrnice MID, MI-004, třídy 1

Hydrostatické měření výšky hladiny v mezioperačních nádržích v pivovaru

Záznam o aplikaci | Potravinářství

 • Spolehlivé sledování zásob uvařeného piva před stáčením do lahví
 • Elektronické měření diferenčního tlaku ve vysokých válcových nádržích z korozivzdorné oceli s výškou až 17 m / 56 ft
 • Použití hygienických snímačů diferenčního tlaku bez kapilárních trubiček

Měření průtoku LPG pro výdejní stojany

Popis aplikace | Ropa & zemní plyn

 • Přesná fakturace LPG ve výdejních stojanech pro automobily
 • Vybavení 700 výdejních stojanů na LPG Coriolisovými hmotnostními průtokoměry
 • Měření průtoku není ovlivněno změnami teploty

Měření hmotnostního průtoku při stáčení asfaltu

Popis aplikace | Chemie

 • Průběžné a opakovatelné výsledky měření při stáčení viskózního média z nákladního automobilu
 • Velmi přesné měření průtoku asfaltu při teplotách +150°C
 • Coriolisův hmotnostní průtokoměr s integrovaným topným pláštěm a izolací, která zabraňuje tuhnutí měřeného média

Měření výšky hladiny chlornanu sodného (NaOCl)

Popis aplikace | Energetika

 • Spolehlivá kontrola zásob roztoku NaOCl pro systém dezinfekce vody v elektrárně
 • Spojité bezkontaktní měření výšky hladiny korozivního biocidu radarem
 • Vysoký stupeň bezpečnosti práce a provozu: měření radarovým hladinoměrem s frekvencí 80 GHz přes ochranný těsnicí kotouč z PTFE
 • Náhrada hladinoměrů ohrožených nebo poškozených korozí

Měření výšky hladiny kyseliny chlorovodíkové (HCl) v demineralizační stanici

Popis aplikace | Chemie

 • Sledování výšky hladiny HCl pro regeneraci při výměně kationtů
 • Kombinované řešení s plastovou trubkou a vedeným radarovým (TDR) hladinoměrem
 • Cenově výhodné měření výšky hladiny pomocí standardního snímače z korozivzdorné oceli
 • Hladinoměr měří přes plastovou trubku; není nutný žádný speciální materiál snímače ani těsnicího systému

Měření spotřeby vody v chemickém závodě

Záznam o aplikaci | Chemie

 • Sledování průtoku vody pro ředění chemických látek
 • Cenově příznivý magneticko-indukční průtokoměr umožňuje přesnou a vyváženou bilanci přívodu vody a výstupu produktu
 • Různé parametry měření jsou ve velínu k dispozici prostřednictvím sběrnice Modbus

Měření pH rybí siláže v nádržích

Záznam o aplikaci | Potravinářství

 • Sledování kvality rybí siláže pro dávkování okyselujících látek
 • Spolehlivé a cenově výhodné provedení senzoru pH bez nutnosti externího převodníku
 • Výměna a údržba senzorů bez přerušení procesu a rozlití rybí siláže
 • Vysoká provozní bezpečnost a flexibilita díky ručně vysunovacímu adaptéru s kulovým kohoutem

Sledování kvality odpadních vod na výstupu z odlučovače tuků

Záznam o aplikaci | Voda & odpadní vody

 • Doklad o dodržování limitních hodnot a úplný přehled o množství vypouštěných odpadních vod
 • Automatické sledování procesu pomocí kombinovaného měření pH, vodivosti a průtoku

Příložné měření průtoku vody z přehradní nádrže

Popis aplikace | Energetika

 • Sledování průtoku vody odváděné výpustí z vodní elektrárny
 • Neinvazivní měření průtoku na potrubí z konstrukční oceli DN2300
 • Náhrada vadného měření průtoku v otevřeném kanálu
 • Výrazné zvýšení spolehlivosti a přesnosti měření

Zobrazeno 12 z 311

e-mail
Kontakt