Měření výšky hladiny

Hladinoměry, spínače, stavoznaky a příslušenství pro měření výšky hladiny

  • Pro spojité měření výšky hladiny a rozhraní nebo signalizaci mezní hladiny
  • Kontaktní nebo bezkontaktní měření výšky hladiny kapalin, kaší, granulátů, plášků a dalších sypkých materiálů
  • Pro standardní i obtížné aplikace s náročnými požadavky, nebezpečné prostory a aplikace s funkční bezpečností (SIL)

Filtr

58 výrobky
Název výrobku
Typ přístroje (Měření výšky hladiny)
Měřená média
Průmyslové požadavky
Komunikace

OPTIWAVE 1400

Radarový (FMCW) hladinoměr pro kapaliny při úpravě vody a čištění odpadních vod

OPTIWAVE 3500

Radarový (FMCW) hladinoměr pro kapaliny v hygienických aplikacích

OPTIWAVE 5400

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro kapaliny v běžných procesních aplikacích

OPTIWAVE 6400

Radarový (FMCW) hladinoměr pro sypké látky od granulí po kusy

OPTIWAVE 6500

Radarový (FMCW) hladinoměr pro prášky a prašné prostředí

OPTIWAVE-M 7400

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro měření kapalin a pevných látek v námořní přepravě

OPTIWAVE 7400

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro agresivní kapaliny a nádrže s míchadly

OPTIWAVE-M 7500

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro měření kapalin a pevných látek v námořní přepravě

OPTIWAVE 7500

Radarový hladinoměr na principu FMCW pro kapaliny v úzkých nádržích s vnitřní zástavbou

OPTIFLEX 1100

Vedený radarový (TDR) hladinoměr pro základní aplikace

OPTIFLEX 7200

Vedený radarový (TDR) hladinoměr pro kapaliny v aplikacích se zvýšenými nároky

OPTIFLEX 8200

Vedený radarový (TDR) hladinoměr pro kapaliny za vysokých teplot a tlaků

OPTIFLEX 3200

Vedený radarový (TDR) hladinoměr pro měření kapalin v hygienických aplikacích

OPTIFLEX 6200

Vedený radarový (TDR) hladinoměr pro sypké látky od granulí po prášky

POWERFLEX 2200

Vedený radarový (TDR) hladinoměr pro jadernou energetiku

OPTISOUND 3010

Ultrazvukový hladinoměr pro běžné aplikace

OPTISOUND 3020

Ultrazvukový hladinoměr pro běžné aplikace

BW 25

Vztlakový hladinoměr pro náročné aplikace a měření rozhraní kapalin

OPTIBAR DP 7060
s membránovým oddělovačem

Snímač diferenčního tlaku pro náročné aplikace a vysoké teploty

OPTISWITCH 3100

Vibrační hladinový spínač pro sypké látky

OPTISWITCH 3200

Vibrační hladinový spínač s prodlouženým kabelem pro měření pevných látek

OPTISWITCH 3300

Vibrační hladinový spínač s pevným prodloužením snímače pro měření pevných látek

OPTISWITCH 4000

Vibrační hladinový spínač pro jednoduché aplikace

OPTISWITCH 5300

Vibrační hladinový spínač pro náročné aplikace


Zobrazeno 24 z 58

e-mail
Kontakt