Měření hmotnostního průtoku při stáčení asfaltu

Popis aplikace | Chemie

  • Průběžné a opakovatelné výsledky měření při stáčení viskózního média z nákladního automobilu
  • Velmi přesné měření průtoku asfaltu při teplotách +150°C
  • Coriolisův hmotnostní průtokoměr s integrovaným topným pláštěm a izolací, která zabraňuje tuhnutí měřeného média
Pozadí

Přední jihoamerická stavební společnost nabízí hydroizolační materiály pro průchozí prostory s omezeným přístupem, řešení pro nanášení na kontaktní plochy, řešení pro podlahy a doplňkové výrobky pro pokládku a údržbu izolačních vrstev

Požadavky na měření

Primární surovinou pro výrobu hydroizolačních výrobků je pro tohoto zákazníka asfalt. Asfalt je třeba udržovat při teplotě 150°C / 302°F, aby zůstal v tekutém stavu s nízkou viskozitou a nedocházelo k ucpávání zařízení při stáčení z cisterny. Postup při stáčení asfaltu má v celém výrobním procesu zásadní roli.

Zákazník hledal Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro přesné a spolehlivé měření horkého a velmi viskózního asfaltu s průtoky od 20000 do 37000 l/h. Hustota výrobku je přibližně 1150 kg/m3. Při teplotě +150°C / +302°F má viskozitu 150 cP.

Řešení firmy KROHNE

Coriolisův hmotnostní průtokoměr OPTIMASS 6400 se ukázal při stáčení asfaltu jako ideální volba. Průtokoměr firmy KROHNE je určen pro aplikace za vyšších teplot až do +400°C / +752°F. Má optimalizovanou konstrukci s dvojitou měřicí trubicí ve tvaru V, která zajišťuje nízkou tlakovou ztrátu a vysokou přesnost a výkon při měření průtoku viskózních médií.

Dvojitá ohnutá trubice Coriolisova průtokoměru je vyrobena z korozivzdorné oceli (316L) a byla dodána ve jmenovité velikosti S100 s přírubami 4" (ASME Tř. 150). Konstrukce měřidla bez ostrých úhlů a jakýchkoli pohyblivých částí v trubici umožňuje snadné čištění. Čištění se provádí každý měsíc pomocí plynového oleje.

Vzhledem k provozní teplotě a kvůli pohodlnému odečítání hodnot byla zvolena verze průtokoměru s odděleným převodníkem na konzolu (F). Coriolisův průtokoměr byl rovněž vybaven integrovaným topným pláštěm, který pomáhá udržovat konstantní teplotu kapaliny, protože asfalt při nižších teplotách v průtokoměru tuhne. Topný plášť byl vybaven přípojkami ½" (ASME tř. 150).

Výhody pro zákazníka

Průtokoměr firmy KROHNE měří přímo hmotnostní průtok asfaltu a poskytuje přesné a opakovatelné údaje, které umožňují obsluze přesně sledovat a řídit stáčení z cisterny. Díky tomu lze také snáze splnit požadavky na kvalitu výroby. Použití průtokoměru OPTIMASS 6400 s funkcí měření kapalin se zachyceným plynem (EGM) umožnilo zákazníkovi zvýšit dobu provozuschopnosti zařízení. Funkce EGM, standardní součást nejnovější generace řady OPTIMASS, umožňuje průtokoměru OPTIMASS 6400 zachovat měření při složitých podmínkách proudění a proměnlivém obsahu zachyceného plynu, např. na začátku a na konci procesu stáčení.

Všechny průtokoměry OPTIMASS, včetně průtokoměru OPTIMASS 6400, jsou jako jediné Coriolisovy průtokoměry kalibrovány při 3 různých teplotách, aby se kompenzoval vliv změn teploty na měření. Zákazník tak může plně využívat výhody dlouhodobě stabilního měření průtoku i v případě odchylek teploty od žádané hodnoty +150°C.

Zákazník také využil bezplatného prodloužení záruky na 3 roky. Má tak zaručenu dlouhodobou podporu ze strany firmy KROHNE, což byl další faktor, který nakonec rozhodl ve prospěch Coriolisova průtokoměru OPTIMASS 6400 F.

Použité přístroje
OPTIMASS 6400
Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro náročné aplikace
  • Vysoká přesnost (±0,05%), pro média za kryogenních i vysokých teplot (-200…+400°C); průtokoměr pokračuje v měření i při výskytu plynné fáze v kapalině a změnách provozních podmínek (EGMTM)
  • SIL 2/3; Stanovená měřidla: OIML R117, R137, MI-005, MI-002; API, AGA; hygienické certifikáty
  • Příruby: DN10…300 / ½…12", max. PN 160 / ASME Cl 1500
  • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET, EtherNet/IP™, Bluetooth®
e-mail
Kontakt