Měření pH rybí siláže v nádržích

Záznam o aplikaci | Potravinářství

 • Sledování kvality rybí siláže pro dávkování okyselujících látek
 • Spolehlivé a cenově výhodné provedení senzoru pH bez nutnosti externího převodníku
 • Výměna a údržba senzorů bez přerušení procesu a rozlití rybí siláže
 • Vysoká provozní bezpečnost a flexibilita díky ručně vysunovacímu adaptéru s kulovým kohoutem
Pozadí

Norská společnost Fluctus AS se specializuje na vývoj, výrobu, instalaci a servis zařízení používaných při chovu ryb. Jejich portfolio výrobků sahá od silážních nádrží, krmicích zařízení a dávkovačů přes software pro řízení až po plně vybavené krmicí čluny.

Požadavky na měření

Silážní nádrže vyráběné společností Fluctus mohou být umístěny na krmicích člunech nebo v závodech pro chov ryb na pevnině. Tyto nádrže umožňují zákazníkovi zpracovat uhynulé ryby z chovu nebo jatečný odpad z průmyslových závodů. Uhynulé ryby se v nádrži rozemelou na hustou kaši, která se následně smíchá s kyselinou – obvykle s kyselinou mravenčí – aby se zabránilo jejímu znehodnocení. Zkapalněnou siláž lze pak skladovat až šest měsíců, než je přepravena na pevninu a dále zpracována na různé produkty, například na rybí moučku a rybí tuk ve zpracovatelských závodech.

Klíčovou řídicí veličinou pro dávkování kyselin je hodnota pH. Jen v případě, že je siláž trvale stabilizována na hodnotě pH 3,5 až 4 pH, lze zaručit bezpečnost tohoto výrobku. Jelikož je siláž lepkavé a zapáchající médium, je potřeba zabránit jejímu rozlití. Při měření pH to může představovat problém, protože senzory pH senzory je třeba pravidelně demontovat z procesu kvůli čištění a kalibraci.

Společnost Fluctus hledala pro silážní nádrže svého zákazníka přesný a spolehlivý senzor pH pro kontrolu dávkování kyseliny. Zákazník požadoval, aby měření nebylo ovlivněno přítomností kousků rybích kůží, kostí a jiných pevných látek v měřeném médiu. Pro koncového uživatele byl nejdůležitější bezpečný provoz a údržba senzoru bez rizika rozlití média.

Řešení firmy KROHNE

Společnost KROHNE doporučila kombinované řešení sestávající ze senzoru SMARTPAT PH 8320 a ručně vysunovacího adaptéru SENSOFIT RET 5000. Robustní skleněný senzor s membránou z PTFE, která odpuzuje nečistoty, je vybaven dvojitou komorou pro prodloužení životnosti senzoru v silážních nádržích. Díky integrovanému převodníku s vestavěnou komunikační sběrnicí (HART®7) byl senzor pH připojen přímo k řídicímu systému provozovatele. Digitální 2vodičový senzor napájený po smyčce se k řídicí jednotce firmy KROHNE připojuje pouze pro kalibraci offline na místě.

Pro snadnou výměnu senzorů bez přerušování procesu dodala firma KROHNE také adaptér SENSOFIT RET 5000. Tento ručně vysunovací adaptér s kulovým kohoutem a bajonetovou spojkou je určen především pro náročné požadavky na bezpečnost provozu. Zásuvnou trubku se senzorem pH lze od sestavy oddělit bez přerušení procesu, např. při demontáži kvůli čištění nebo kalibraci senzoru. Rozlití měřeného média při demontáži senzoru zabraňuje vestavěný kulový kohout, který je nejprve nutno uzavřít, aby bylo možné vyjmout zásuvnou trubku se senzorem. Tento kulový kohout uzavře provozní připojení po dobu údržby.

Doplňkový bajonetový uzávěr je vybaven automatickým blokovacím mechanismem pro měření za zvýšeného tlaku. Díky této konstrukci nemůže při vyšším tlaku dojít k vytlačení zásuvné trubky ze sestavy, protože je držák senzoru zablokován koncovým dorazem výsuvného zařízení. Vysunovací pouzdro sestavy umožňuje flexibilní volbu hloubky zasunutí senzoru. Pokud si to obsluha přeje, lze využít integrovanou čisticí přípojku SENSOFIT RET 5000 pro automatické čištění senzorů v procesu.

Výhody pro zákazníka

Senzor SMARTPAT PH 8320 přispívá k bezpečné, hospodárné a udržitelné výrobě rybí siláže s ohledem na co nejlepší výnos. Spolehlivé a přesné měření pH je klíčem k udržení optimální kvality rybí siláže a k dávkování pouze takového množství kyseliny mravenčí, které je skutečně potřeba. Díky použití integrovaného převodníku je provoz senzoru pH firmy KROHNE cenově výhodný. Nebylo nutné kupovat a instalovat externí převodník. Díky nižším nárokům na uvedení do provozu a ceně technického vybavení se pořizovací náklady provozovatele snížily až o 60 %. Kalibraci senzoru lze provádět v laboratoři nebo na místě pomocí kabelů s rozhraním nebo řídicí jednotky, které firma KROHNE dodává za příznivou cenu.

Ručně vysunovací adaptér SENSOFIT RET 5000 zajišťuje vysoký stupeň bezpečnosti práce a usnadňuje údržbu bez rizika rozlití rybí siláže. Bezpečnostní funkce sestavy umožňují bezproblémovou montáž a demontáž senzoru za provozu. Senzor pH firmy KROHNE tak může být dočasně demontován z procesu kvůli čištění nebo kalibraci nebo v případě, že je v silážních nádržích vysoký obsah pevných látek (např. rybích kostí). Firma KROHNE nabízí široký sortiment adaptérů pro montáž analytických senzorů. Pro další stupeň automatizace je k dispozici také automaticky vysunovací adaptér s pneumatickým pohonem pro automatické ovládání.

Použité přístroje
SMARTPAT PH 8320
Potenciometrický senzor pH pro měření vody a odpadních vod
 • 2vodičové napájení po smyčce, výstup 4…20 mA/HART® 7, pro přímé připojení k řídicím systémům
 • Provozní připojení: PG13,5
 • 0…14 pH; max. +70°C; 10 bar
 • Skleněný senzor s membránou z PTFE a snímačem Pt1000 pro teplotní kompenzaci
SENSOFIT RET 5000
Ručně vysunovací adaptér pro náročné aplikace v chemickém průmyslu a čistírnách odpadních vod
 • Pro senzory s ∅12 / délkou 120 mm, umožňuje výměnu, kalibraci a čištění bez přerušení měřeného procesu
 • Připojení senzoru: PG13,5; provozní připojení: příruba DN32, 50 / 1¼", 2"; vnější závit G1¼; 1¼ NPT
 • Zásuvná délka: nastavitelná, max. 720 mm
 • Max. +130°C a 12 bar
e-mail
Kontakt