Měření průtoku LPG pro výdejní stojany

Popis aplikace | Ropa & zemní plyn

  • Přesná fakturace LPG ve výdejních stojanech pro automobily
  • Vybavení 700 výdejních stojanů na LPG Coriolisovými hmotnostními průtokoměry
  • Měření průtoku není ovlivněno změnami teploty
Pozadí

Distributor zkapalněných topných plynů (LPG) provozuje řadu stanic na zkapalněný plyn v Karibiku i v dalších regionech a měsíčně prodá přibližně osm milionů galonů (30,3 milionu litrů) zkapalněného propanu.

Požadavky na měření

U většiny výdejních stojanů se dosud určovalo množství LPG na základě objemu. Objem zkapalněného plynu se však při různých teplotách značně liší. Proto se může stát, že skutečný vydaný objem již nebude odpovídat objemu v galonech, který byl přijat. Vzniká tak potenciální příčina problémů při fakturaci.

Připravované předpisy stanoví, že se plyn pro motorová vozidla musí prodávat na základě hmotnosti, nikoli objemu, aby se zmírnil dopad změny vlastností měřeného média na postupy při fakturaci. Hmotnost LPG zůstává relativně konstantní i při kolísání tlaku a teploty.

Údaje o aplikaci
Médium Zkapalněné topné plyny (LPG)
Rozsah měření 15...20 kg/min / 33...44 lb/h
Tlak 12 barg / 174 psig
Hustota 0,5 kg/l
Teplota +20ºC / +68°F

Zákazník se rozhodl vybavit své výdejní automaty přístroji pro měření hmotnostního průtoku, aby se připravil na zavedení těchto nových předpisů a aby spotřebitelům zaručil transparentnost a přesné vyúčtování za všech okolností.

Řešení firmy KROHNE

Distributor dodatečně vybavil přibližně 700 výdejních stojanů na LPG Coriolisovým hmotnostním průtokoměrem OPTIGAS 4010, určeným pro měření LPG ve výdejních zařízeních (do 70 kg/min nebo 155 lb/min). Tento přístroj nabízí vysokou přesnost a velký dynamický rozsah měření.

OPTIGAS 4010 je tvořen snímačem průtoku s integrovaným výstupem pro přímou datovou komunikaci Modbus. Samostatný převodník není potřeba. Díky tomu průtokoměr nezabírá mnoho místa a snadno se vejde do stísněného prostoru výdejních stojanů na LPG.

Prostřednictvím rozhraní Modbus se průtokoměr snadno integruje do stávajícího řídicího systému. Pokud by si to zákazník v budoucnu přál, může být Coriolisův průtokoměr dodán také s rozhraním EtherNet/IP™, které nabízí plně funkční zabezpečené webové rozhraní pro vzdálenou konfiguraci, údržbu a diagnostiku.

Výhody pro zákazníka

Distributor topného plynu nyní může využívat pro své výdejní stojany mnohem přesnější měření LPG. Tato změna se setkala s mimořádným ohlasem u jeho zákazníků, kteří oceňují, že kolísání teploty a tlaku již nemá podstatný vliv na účtované množství LPG. Distribuční společnost potvrdila, že od uvedení průtokoměrů OPTIGAS 4010 do provozu se počet stížností na nepřesné vyúčtování výrazně snížil.

Použité přístroje
OPTIGAS 4010
Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro výdejní stojany kapalných plynů
  • Vysoká přesnost při měření průtoku CNG a LPG do 70 kg/min
  • Vnitřní závit: ¾ NPT; až 350 bar
  • Integrované rozhraní Modbus, bez samostatného převodníku
  • Rozhraní EtherNet/IP™
e-mail
Kontakt