Měření spotřeby vody v chemickém závodě

Záznam o aplikaci | Chemie

  • Sledování průtoku vody pro ředění chemických látek
  • Cenově příznivý magneticko-indukční průtokoměr umožňuje přesnou a vyváženou bilanci přívodu vody a výstupu produktu
  • Různé parametry měření jsou ve velínu k dispozici prostřednictvím sběrnice Modbus
Pozadí

Rodinná společnost Draslovka a.s. se sídlem v České republice je světovým lídrem v oblasti speciálních chemikálií na bázi kyanidů a agrochemikálií. Jejich výrobky se hojně využívají například v těžebním průmyslu, zemědělství nebo farmacii. Jeden z jejich největších výrobních závodů se nachází ve středočeském Kolíně.

Požadavky na měření

Pro ředění chemikálií se do výrobního procesu přivádí čistá voda v požadovaném poměru. Aby bylo možné přesně vyvážit přívod vody a výtěžnost produktu, je třeba sledovat obě přívodní vodovodní potrubí do ředicího zařízení.

Zákazník dosud používal buď mechanický vrtulkový průtokoměr, nebo průtok neměřil vůbec. Mechanický průtokoměr na tento úkol nestačil, protože naměřené množství přidané vody nikdy neodpovídalo množství vyrobeného produktu. Pro účely bilancování bylo nutné každých šest měsíců na místě překontrolovat celkovou spotřebu vody. Zákazník neměl k dispozici přesné množství skutečně spotřebované vody. Z velínu nebylo možno sledovat naměřené hodnoty průtoku. Společnost Draslovka proto hledala vhodný průtokoměr, který by byl schopen přesně měřit průtok vody v potrubí, a zároveň se dal snadno integrovat do stávajícího řídicího systému.

Parametry aplikace
Měřené médium Pitná voda
Objemový průtok 9 m3/h
Tlak 4,5 barg / 65,3 psig
Teplota ~+10°C / ~+50°F
Řešení firmy KROHNE

Výrobce chemikálií vybavil své dva hlavní přívody vody průtokoměry AF-E 400. Tento magneticko-indukční průtokoměr (EMF) je určen pro spolehlivé a dlouhodobě stabilní měření průtoku vody a jiných vodivých médii v potrubích malých světlostí.

Průtokoměr KROHNE byl namontován do plastového potrubí DN25 pomocí závitových připojení. Zákazník ocenil, že před a za přístrojem nejsou potřebné přímé úseky. Díky konstrukci trubice průtokoměru s redukovaným kruhovým průřezem je rychlostní profil homogenní a umožňuje spolehlivé měření i v náročných podmínkách z hlediska instalace. Jelikož je tlaková ztráta průtokoměru minimální, nehrozí v potrubí prakticky žádné riziko kavitace. Také tyto skutečnosti přispívají k vysokému výkonu průtokoměru AF-E 400, který se tak může pochlubit nejlepší přesností ve své třídě ve všech rozsazích průtoku.

Vzhledem ke kompaktnímu provedení s malými rozměry nebylo nutné k podepření potrubí používat žádnou podpěru ani konzolu. Na rozdíl od řady běžných magneticko-indukčních průtokoměrů nemá měřicí trubice tohoto přístroje výstelku, ale celá se vyrábí na vstřikovacích lisech z velmi kvalitního, skleněnými vlákny vyztuženého PEEK. Průtokoměr odolává díky své robustní konstrukci s krytím IP65/67 i náročným podmínkám při instalaci v chemickém závodě.

Zákazník integroval AF-E 400 do svého řídicího systému bez jakýchkoliv problémů. Průtokoměr přenáší všechny hodnoty do PLC pomocí komunikace Modbus. Tento průtokoměr zobrazuje skutečný průtok, celkový objemový průtok a – díky integrovanému měření teploty – také provozní teplotu. Kromě toho lze přenášet mnoho dalších údajů o aplikaci a stavových informací podle normy NAMUR NE 107.

Výhody pro zákazníka

Zakoupení průtokoměru AF-E 400 se zákazníkovi vyplatilo již ve velmi krátké době. Ve srovnání s dříve používaným vrtulkovým průtokoměrem došlo k výraznému zlepšení přesnosti a spolehlivosti měření. Nyní jsou k dispozici spolehlivé informace o spotřebě vody, takže je možné dosáhnout jednoznačné a konzistentní bilance mezi množstvím vody použité k ředění a množstvím vyrobeného produktu.

Také integrace do řídicího systému proběhla bez problémů a k zákazníkově spokojenosti. Všechny naměřené hodnoty jsou okamžitě k dispozici ve velínu prostřednictvím komunikace Modbus. Rutinní kontroly prováděné každých šest měsíců již nejsou potřebné, čímž se snižují časové nároky na manuální práci. Dalším přesvědčivým argumentem byla pro zákazníka cena, protože kompaktní AF-E 400 je pro tento typ aplikace cenově výhodnější než klasické magneticko-indukční průtokoměry.

Použité přístroje
AF-E 400
Magneticko-indukční průtokoměr pro sektor veřejných služeb a průmyslovou automatizaci
  • Měření průtoku vodivých kapalin, např. chladiv, teplé/studené vody, chemikálií atd.
  • Vynikající rozsah provozních teplot, přesnost, tlaková ztráta a rozsah průtoku
  • Mimořádně kompaktní design pro montáž vedle sebe nebo v omezeném prostoru
  • 4…20 mA, pulzní, frekvenční, Modbus, IO-Link
e-mail
Kontakt