Měření výšky hladiny chlornanu sodného (NaOCl)

Popis aplikace | Energetika

  • Spolehlivá kontrola zásob roztoku NaOCl pro systém dezinfekce vody v elektrárně
  • Spojité bezkontaktní měření výšky hladiny korozivního biocidu radarem
  • Vysoký stupeň bezpečnosti práce a provozu: měření radarovým hladinoměrem s frekvencí 80 GHz přes ochranný těsnicí kotouč z PTFE
  • Náhrada hladinoměrů ohrožených nebo poškozených korozí
Pozadí

Elektrárenská společnost provozuje na jihovýchodě Spojených států elektrárnu s kombinovaným cyklem s plynovou turbínou (CCGT). Elektrárna má vlastní systém pro dezinfekci vody. Tento systém zajišťuje čistotu kondenzátoru, aby bylo v elektrárně dosaženo co nejvyšší účinnosti Rankinova cyklu.

Požadavky na měření

Znečištění a usazování vodního kamene může mít významný dopad na účinnost procesu výroby energie a může dokonce představovat bezpečnostní riziko. Potlačení tvorby biofilmu v čerpadlech, parních kondenzátorech, filtrech nebo chladicích věžích je proto zásadním úkolem při řízení každé elektrárny využívající odpařovací chladicí systém. Hygienický provoz odpařovacího chladicího systému účinně chrání pracovníky před případnými riziky, například infekcí legionelly.

Proto se do oběhu okruhů s vodou/kondenzátem vstřikuje chlornan sodný (NaOCl), který je jedním z nejúčinnějších širokospektrálních dezinfekčních prostředků. Provozovatel elektrárny trvale sleduje zásobu tohoto biocidu, aby byla zajištěna jeho nepřetržitá dodávka. Biocid se skladuje jako zředěná kapalina v nádržích o výšce 3,5 m / 11,5 ft. Vzhledem k silným oxidačním účinkům NaOCl jsou nádrže vyrobeny z plastů vyztužených skleněnými vlákny, které odolávají korozi.

Spolehlivé, dlouhodobě stabilní a bezpečné měření výšky hladiny je nezbytné pro řízení zásob NaOCl. Protože se provozovatel elektrárny potýkal u dříve používaných hladinoměrů s vážnými problémy s korozí, začal na trhu hledat takové hladinoměry, které by byly schopny vyhovět náročným podmínkám při měření chlornanu.

Řešení firmy KROHNE

Zákazník vyzkoušel radarový hladinoměr OPTIWAVE 7500 FMCW a zjistil, že je nejvhodnějším přístrojem pro tuto aplikaci. Vzhledem k výšce nádrže byl radarový hladinoměr s frekvencí 80 GHz vybaven malou čočkovou anténou ¾" (~DN20). Konstrukce antény umožnila tento bezkontaktní radar namontovat do nádrží v jedné rovině se stěnou pomocí stávajícího závitového připojení ¾".

Vzhledem k předchozím zkušenostem s velmi korozivním biocidem se zákazník rozhodl namontovat mezi anténu radaru a přírubu těsnicí kotouč z PTFE, aby se zabránilo jakémukoli kontaktu přístroje s chlornanem sodným. Jelikož radarový signál prochází plastovým těsněním, bylo možno tuto úpravu provést. Hladinoměr OPTIWAVE 7500 by však bylo možné připevnit i přímo na nádrž, kde by měřil přes její uzavřenou střechu, protože jeho signál proniká všemi nevodivými materiály.

Výhody pro zákazníka

Energetická společnost může nepřetržitě sledovat zásoby chlornanu sodného. Přesné a spolehlivé řízení zásob umožňuje obsluze provést dezinfekci parního oběhu kdykoliv je to potřebné. Pravidelné odstraňování biofilmu a vodního kamene z potrubí pomáhá udržovat integritu kondenzátorů, parních generátorů a dalšího vybavení. Díky tomu je možné udržovat vysokou účinnost celého zařízení, protože zanášení a usazování vodního kamene má negativní vliv na přenos tepla a postup chlazení, což následně způsobuje problémy s výkonem elektrárny. Kromě toho je zajištěna i bezpečnost pracovníků, protože se dezinfekcí odstraňují legionelly a další nebezpečné patogeny.

Zákazník je s používáním hladinoměru OPTIWAVE 7500 velmi spokojen. Tento radarový hladinoměr umožňuje bezpečný a dlouhodobě stabilní provoz, přičemž navíc nebudou servisní technici při provádění případné údržby přímo vystaveni působení média v nádrži. Vzhledem k tomu, že radar může měřit přes jakoukoli nevodivou stěnu nádrže nebo těsnicí materiál, se výrazně zvyšuje i bezpečnost práce. Jelikož radarové hladinoměry firmy KROHNE pracují podle vyjádření technologa "jako na drátkách", začal tento zákazník používat radary s frekvencí 80 GHz i na dalších místech, kde bylo dříve měření výšky hladiny NaOCl negativně ovlivňováno korozí.

Použité přístroje
OPTIWAVE 7500
Radarový hladinoměr na principu FMCW pro kapaliny v úzkých nádržích s vnitřní zástavbou
  • Spojité bezkontaktní měření výšky hladiny v malých a úzkých nádržích s míchadly a vysokými hrdly
  • Radar s frekvencí 80 GHz, čočková anténa v jedné rovině se stěnou nádrže
  • Měřicí rozsah: 0…100 m
  • -50…+200°C; -1…40 barg
e-mail
Kontakt