Měření výšky hladiny kyseliny chlorovodíkové (HCl) v demineralizační stanici

Popis aplikace | Chemie

  • Sledování výšky hladiny HCl pro regeneraci při výměně kationtů
  • Kombinované řešení s plastovou trubkou a vedeným radarovým (TDR) hladinoměrem
  • Cenově výhodné měření výšky hladiny pomocí standardního snímače z korozivzdorné oceli
  • Hladinoměr měří přes plastovou trubku; není nutný žádný speciální materiál snímače ani těsnicího systému
Pozadí

Výrobce anilinu, kyseliny dusičné a speciálních aminů provozuje v Evropě různé výrobní závody, z nichž jeden se nachází v České republice.

Požadavky na měření

Vzhledem k tomu, že demineralizovaná voda (DM voda) je důležitým technologickým médiem při výrobě těchto chemikálií, provozuje společnost vlastní demineralizační stanici. Během procesu demineralizace prochází surová voda dvoustupňovým systémem iontové výměny s odpovídajícími kyselými katexy a zásaditými anexy, aby se odstranily všechny minerální soli. Po vyčerpání kapacity iontového výměníku je potřeba katexy a anexy regenerovat. Regenerace se provádí pomocí přidání regeneračního činidla.

Velmi účinným činidlem pro regeneraci katexů je kyselina chlorovodíková (HCl). Výrobce chemikálií skladuje HCl v nádrži o výšce 1,5 m / 4,9 ft, která je připojena ke koloně pro výměnu kationtů. Je naprosto nezbytné udržovat dostatečnou zásobu HCl a zároveň zabránit přeplnění nádrže s tímto agresivním činidlem. Proto je sledování výšky hladiny zásadní pro účinnost procesu demineralizace i pro bezpečnost práce a provozu.

Provozovatel závodu dosud používal ultrazvukový hladinoměr, který však nesplňoval jeho očekávání z hlediska přesnosti měření. Když bylo rozhodnuto o generální opravě části stanice, hledala tato společnost také alternativní přístroj pro měření výšky hladiny v nádrži s HCl.

Řešení firmy KROHNE

Vzhledem k žíravosti média a jeho disociačnímu chování bylo nutné pečlivě zvážit princip měření a vhodně zvolit materiály ve styku s médiem. Výrobce chemikálií se proto obrátil na firmu KROHNE s žádostí o radu. Protože zákazník požadoval bezpečný, ale pokud možno cenově přístupný hladinoměr, doporučila firma KROHNE nejprve vybavit nádrž pro skladování HCl ochrannou trubkou z plastu. To umožnilo instalaci OPTIFLEX 7200 vedeného radarového (TDR) hladinoměru se snímačem tvořeným jednou tyčí z korozivzdorné oceli. Velká hodnota dielektrické konstanty kyseliny umožňuje vedenému radaru spolehlivě měřit přes plastovou trubku, zatímco snímač zůstává po celou dobu dobře chráněn před korozí.

Vzhledem k vlivu plastové trubky na frekvenci radarového hladinoměru provedli servisní technici firmy KROHNE během uvádění do provozu kalibraci na místě, aby zajistili zachování požadované přesnosti a dlouhodobé stability měření. Pokud by si to zákazník přál, mohla firma KROHNE tuto aplikaci vyřešit i bez plastové trubky, a to tak, že by dodala hladinoměr OPTIFLEX 7200 se snímací tyčí potaženou PTFE, které odolává korozi, nebo s robustním, ale dražším snímačem ze slitiny 22 v kombinaci se speciálním těsnicím systémem.

Výhody pro zákazníka

Zákazník využívá přesné sledování výšky hladiny. Nedochází k chodu naprázdno ani k nebezpečnému přeplnění nádrže s HCl. Díky tomu lze účinně regenerovat katexové pryskyřice pro účinnou demineralizaci surové vody při zachování bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce.

Na přání zákazníka poskytla firma KROHNE flexibilní a cenově výhodné řešení s plastovou trubkou namísto snímací tyče vedeného radaru z drahého materiálu odolného vůči kyselinám. Zákazník tak získal řešení na míru za cenu standardního přístroje.

Vedený radarový hladinoměr je jen jedním z řady měřicích přístrojů firmy KROHNE, které tato chemická společnost úspěšně používá již mnoho let. Patří mezi ně různé průtokoměry, hladinové spínače, převodníky teploty nebo bezkontaktní radarové hladinoměry, které se používají v široké škále aplikací od úpravy vody přes měření v obchodním styku až po funkční bezpečnost (SIL).

Použité přístroje
OPTIFLEX 7200
Vedený radarový (TDR) hladinoměr pro kapaliny v aplikacích se zvýšenými nároky
  • Spojité měření výšky hladiny a rozhraní kapalin ve provozních a skladovacích nádržích, reaktorech a tlakových nádobách
  • Velký výběr snímačů pro náročné provozní podmínky
  • Měřicí rozsah: 0,3…60 m
  • -50…+250°C; -1…100 barg
e-mail
Kontakt