Příložné měření průtoku vody z přehradní nádrže

Popis aplikace | Energetika

  • Sledování průtoku vody odváděné výpustí z vodní elektrárny
  • Neinvazivní měření průtoku na potrubí z konstrukční oceli DN2300
  • Náhrada vadného měření průtoku v otevřeném kanálu
  • Výrazné zvýšení spolehlivosti a přesnosti měření
Pozadí

Přehrada na řece Porsuk v Turecku je víceúčelová betonová přehrada. Vyrábí elektřinu, a zároveň slouží jako důležitá zásobárna pitné a zavlažovací vody pro město Eskişehir v severozápadním Turecku.

Požadavky na měření

Aby byl zajištěn stálý průtok pro zásobování pitnou vodou, vypouští se určité množství vody z nádrže pomocí vypouštěcího potrubí elektrárny. Tato hydraulická konstrukce také zajišťuje bezpečné vypuštění nadbytečné vody v případě povodní, čímž zabraňuje přelití vody přes korunu hráze a jejímu poškození. Průtok vody odváděné vypouštěcím potrubím může dosahovat až 30 m³/s a je třeba jej neustále sledovat.

V minulosti se provozovatel přehrady snažil stanovit okamžitý průtok a celkový průtok pomocí průtokoměru v otevřeném kanále. Tento přístroj však nefungoval tak, jak bylo požadováno, a bylo nutné jej nahradit přesnějším a spolehlivějším průtokoměrem. Bylo rozhodnuto instalovat tento nový průtokoměr na tlakové vypouštěcí potrubí z konstrukční oceli. Provozovatel rovněž požadoval, aby stávající infrastruktura zůstala nedotčena. Přerušení nebo odstranění vodního potrubí tedy nepřicházelo v úvahu.

Řešení firmy KROHNE

Firma KROHNE doporučila použít příložný ultrazvukový průtokoměr OPTISONIC 6300 W. Tento přístroj je určen pro trvalé měření průtoku v aplikacích vyžadujících montáž bez narušení potrubí. Přístroj byl umístěn na zhruba 70 let staré potrubí z konstrukční oceli (světlost: DN2300). Pro instalaci průtokoměru byl k dispozici pouze jeden malý úsek potrubí.

Vzhledem k velké světlosti vypouštěcího potrubí bylo zvoleno měření průtoku pomocí velkých držáků senzorů v konfiguraci Z. Robustní patentované držáky pro senzory z korozivzdorné oceli s krytím IP68 odolávají náročným podmínkám při zaplavení šachty. Nastavitelné lišty držáků s kovovými pásky umožnily také přesnou mechanickou instalaci senzorů a bezpečný kontakt senzorů s povrchem potrubí. Díky tomu je zajištěno dlouhodobé přesné a spolehlivé měření v následujících letech.

Průtokoměr byl vybaven převodníkem signálu UFC 300 W namontovaným na zdi, který může pracovat se dvěma páry senzorů pro zajištění vyšší přesnosti. Vzhledem k tomu, že převodník signálu může být umístěn až 30 m od držáků senzorů, může obsluha pohodlně kontrolovat údaje zvenčí. Měřené hodnoty jsou do řídicí místnosti rovněž přenášeny výstupem 4...20 mA.

Výhody pro zákazníka

Provozovatel oceňuje lepší sledování skutečného a celkového objemového průtoku vody vypouštěné potrubím. Měření průtoku příložným průtokoměrem OPTISONIC 6300 W poskytuje ve srovnání s předchozí metodou mnohem spolehlivější a přesnější údaje. Díky přesné montáži snímače pomocí patentovaného systému držáků senzorů z korozivzdorné oceli měří průtokoměr od počátku stabilně a spolehlivě.

Tento přístroj firmy KROHNE se osvědčil jako ideální řešení z hlediska požadavků na montáž a prostor potřebný pro její provedení. Nedošlo k žádnému přerušení procesu ani k narušení potrubí z konstrukční oceli; příložný ultrazvukový průtokoměr umožnil neinvazivní a bezpečnou instalaci bez rozřezání potrubí nebo montáže v obtoku. Díky tomu také v původním potrubí nehrozilo žádné riziko vzniku netěsností. Firma Krohne tedy zajistila flexibilní, nákladově efektivní a bezpečné řešení, které provozovatel potřeboval.

Použité přístroje
OPTISONIC 6300 P
Příložný ultrazvukový průtokoměr pro dočasné měření průtoku kapalin
  • Přenosný průtokoměr napájený z baterie pro sběr doplňkových údajů o průtoku nebo pro cenově příznivé ověřování průtokoměrů na místě
  • Pro potrubí DN15…4000 / ½…160"; až do +120°C
  • Přenosný převodník signálu s integrovaným záznamníkem dat
  • Uvedení do provozu, monitorování a analýza dat prostřednictvím chytrého mobilního zařízení a mobilní aplikace OPTISONIC 6300 P v kombinaci s kabelem USB nebo bezdrátovým připojením Bluetooth
e-mail
Kontakt