Sledování kvality odpadních vod na výstupu z odlučovače tuků

Záznam o aplikaci | Voda & odpadní vody

 • Doklad o dodržování limitních hodnot a úplný přehled o množství vypouštěných odpadních vod
 • Automatické sledování procesu pomocí kombinovaného měření pH, vodivosti a průtoku

Pozadí

Společnost Kesselhut Entsorgungs GmbH se specializuje na kontrolu a čištění potrubí a kanalizace, silnic a průmyslových zařízení. Nabídka služeb tohoto poskytovatele komunálních služeb zahrnuje také likvidaci fekálií, odlučování olejů a tuků. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko provozuje tato firma závod na odlučování tuků. Do závodu jsou přiváděny průmyslové odpadní vody.

Požadavky na měření

Provoz odlučovačů tuků podléhá přísným technickým a ekologickým předpisům. Vzhledem k tomu, že jsou odpadní vody za odlučovačem tuků vypouštěny do městské kanalizační sítě, musí zákazník podávat hlášení příslušnému kanalizačnímu sdružení. Tento kontrolní orgán sleduje dodržování přípustných mezních hodnot zejména prostřednictvím pH a vodivosti. Společnost Kesselhut je ze zákona povinna tyto parametry kanalizačnímu sdružení pravidelně hlásit. Je tedy nezbytné provádět nepřetržité sledování odpadních vod za odlučovačem tuků pomocí vhodných provozních měřicích přístrojů. Aby bylo možné proces dále automatizovat a zvýšit jeho spolehlivost, hledal zákazník partnera, který by mu poskytl jak měřicí technologii, tak i technické poradenství a potřebný servis.

Řešení firmy KROHNE

Pro sledování mezních hodnot dodala společnost KROHNE analytické senzory a průtokoměry přizpůsobené potřebám zákazníka. Pro měření pH se používá OPTISENS PH 8300. Tento skleněný senzor je určen pro měření v odpadních vodách, je vybaven robustní prstencovou membránou z PTFE, která odpuzuje nečistoty, a integrovaným senzorem teploty. Senzor pH byl namontován do úseku ve tvaru U pomocí ponorného adaptéru SENSOFIT IMM 1000.

Pro měření induktivní vodivosti zákazník používá OPTISENS IND 1000 s tělem senzoru z polypropylenu (PP). Tento kompaktní senzor induktivní vodivosti pro průmyslové odpadní vody je vybaven bezkontaktním senzorem Pt1000 pro teplotní kompenzaci. Senzor OPTISENS IND 1000 byl pro tuto aplikaci dodán s ponorným adaptérem, ke kterému je pevně připojen.

Oba analytické senzory jsou připojeny k 2kanálovému převodníku analytických hodnot MAC 100. K přenosu naměřených hodnot jak pH, tak i vodivosti do velínu díky tomu postačuje jen jeden převodník. Převodník MAC 100 byl dodán ve verzi pro montáž do panelu, což umožňuje jeho flexibilní instalaci na stěnu bez ohledu na rozměry převodníku. Pro přesné sledování množství odpadních vod pak zákazník používá průtokoměr OPTIFLUX  4300. Díky polyuretanové výstelce je tento magneticko-indukční průtokoměr ideální pro měření i silně znečištěné odpadní vody. Převodník je vybaven patentovanou funkcí "virtuální reference", takže nebylo nutné použít metodu uzemnění pomocí doplňkových zemnicích kroužků. Průtokoměr byl dodán v odděleném provedení s převodníkem signálu namontovaným na konzole (F).

Výhody pro zákazníka

Zákazník využívá řešení na míru, které kromě měření pH a vodivosti také umožňuje provádět automatické zaznamenávání a vyhodnocování údajů o množství odpadní vody ve velínu. Díky tomu může společnost Kesselhut přesně doložit množství odpadních vod, které byly vypouštěny do kanalizace. Zákazník může využít tuto bilanci pro vyúčtování služeb u kanalizačního sdružení. Měřicí přístroje také poskytují kompletní přehled o tom, jak jsou dodržovány všechny limitní hodnoty. V případě výrazných odchylek naměřených hodnot může společnost zabývající se likvidací odpadních vod včas přijmout nápravná opatření. Nedochází tak ke kontaminaci kanalizační sítě a zákazník se vyhne případným pokutám uloženým kanalizačním sdružením.

Použité přístroje

OPTIFLUX 4300

Magneticko-indukční průtokoměr pro náročné procesní aplikace

 • Vysoká přesnost (±0,2%), certifikace pro měření v obchodním styku
 • Pro kapaliny s nízkou vodivostí (>1 μS/cm) a vysokým obsahem pevných částic (≤70%)
 • Příruby: DN2,5…3000 / ⅒…120", max. PN40 / ASME Cl 600 (vyšší na požádání)
 • 3 x 4…20 mA, HART®,Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET

OPTISENS PH 8300

Potenciometrický senzor pH pro měření odpadní, povrchové a surové vody

 • Pro použití s převodníkem analytických veličin
 • Provozní připojení: PG13,5
 • 0…14 pH; max. +70°C; 10 bar
 • Skleněný senzor s membránou z PTFE, na přání se snímačem Pt100 pro teplotní kompenzaci

OPTISENS IND 1000

Senzor induktivní vodivosti pro aplikace ve vodním hospodářství, ČOV a chemickém průmyslu

 • Pro použití s převodníkem analytických veličin
 • Provozní připojení: vnitřní závit G1½ nebo ponorné provedení
 • 1…2000 mS/cm; max. +100°C
 • Senzor vodivosti bez elektrod se snímačem Pt1000 pro teplotní kompenzaci

SENSOFIT IMM 1000

Pro běžné aplikace při měření vody a odpadních vod.

 • Vhodný pro OPTISENS COND 1200 a senzory s ∅12 / délkou 120 mm
 • Připojení senzoru: PG13,5 nebo vnitřní závit G½; provozní připojení: ponorné provedení
 • Zásuvná délka: 1 m
 • Max. +80°C, atmosférický tlak

MAC 100

Převodník analytických veličin pro měření kapalin se senzory řady OPTISENS.

 • Výstup: 3 x 4…20 mA, 3 relé (mechanická)
 • Vstup: max. 2 x ze senzoru, 2 x teplota
 • -15…+55°C (prostředí)
 • Robustní kryt pro montáž na zeď
e-mail
Kontakt