Čluny v námořním průmyslu

  • Sledování nákladových a stabilizačních nádrží
  • Měření výšky hladiny v nádržích radarem
  • Osvědčené provedení pro námořní průmysl

Zásobovací palivové čluny slouží k zásobování velkých námořních a říčních lodí palivem. Jelikož často nemají vlastní pohon, jsou přemisťovány pomocí vlečných člunů a operují v blízkosti přístavů nebo v pobřežních vodách. Člun pro zásobování palivem musí přesně sledovat převážený náklad a naložené/vyložené množství. Stejně důležité je přesné měření výšky hladiny stabilizační vody, nezbytné pro zajištění bezpečnosti a stability plavidla, zejména při vypouštění.

CARGOMASTER® firmy KROHNE je komplexní systém pro sledování a kontrolu nádrží a všech operací s kapalným lodním nákladem na palubě. Součástí systému jsou radarové hladinoměry pro měření výšky hladiny a volného objemu v lodních nádržích, s integrovanými snímači tlaku inertního plynu. Dalšími sledovanými parametry jsou teplota v nádržích, tlak par a nezávislá signalizace vysoké úrovně a přeplnění. Systémy pro sledování lodního nákladu od firmy KROHNE již bylo vybaveno více než 1000 lodí.

Globální průmyslová divize KROHNE Marine

Naše globální průmyslová divize Marine se sídlem v norském Breviku má na starosti všechny aktivity KROHNE Group týkající se námořního průmyslu. To zahrnuje prodej a marketing, návrhy a konstrukci zařízení, výzkum a vývoj, záruční a pozáruční servis a náhradní díly. Náš zkušený tým stále drží krok s nejnovějšími technologiemi, legislativou a požadavky na instalace na lodích.
Námořní průmysl představuje globální trh bez hranic. Po více než 60leté přítomnosti v námořním obchodě už pracovníci KROHNE Marine dobře vědí, jak dodávat kvalitní výrobky pro náročné rejdaře a loděnice po celém světě. Exkluzivní síť obchodních a servisních zastoupení zajišťuje přítomnost KROHNE Marine ve všech důležitých centrech námořního průmyslu a stavby lodí.
Stále větší počet správních středisek přístavů, vlád a námořních předpisů vyžaduje certifikaci podle ISO 14001 nebo obdobné normy. Přestože nejde o oficiální požadavky, majitele lodí a partnery zajímá, jak pečujeme o životní prostředí. Provozovatelé lodí rádi ukazují svým zákazníkům, komunitě a akcionářům, jak se zaměřují na vysledovatelné, udržitelné a perspektivní technologie a spolehlivé partnery.
Proto s radostí oznamujeme, že společnost KROHNE Marine Norsko je certifikována jak podle ISO 9001, tak podle ISO 14001. Tato certifikace představuje jasný signál, že firma KROHNE plní své závazky vůči životnímu prostředí a požadavky environmentální strategie.

KROHNE Marine

e-mail
Kontakt